anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

nie mogę nadać dedykacji drzewa

Franz7Jozef
#7 Wielbiciel#
 
oznacz moderatorów
3 ODPOWIEDZI 3

kostas11
#21 Demiurg#

@Franz7Jozef bo nie ma drzew, jak będzie akcja to będziesz mógł napisać 😄

  1. Uprawniony Uczestnik Promocji może w terminie 30 dni od dnia powiadomienia przez Allegro o nasadzeniu przekazać Allegro dedykację do posadzonego drzewa (dalej jako „Dedykacja”). Dedykacja dostępna będzie w Koncie Uprawnionego Uczestnika Promocji w Serwisie Allegro lub na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod wskazanym przez Organizatora adresem. Przekazanie Dedykacji nastąpi przez formularz na wskazanej stronie.

A po drugie po co ? przecież to tylko w necie będzie a i allegro ma darmowe materiały do promocji napisane przez Ciebie 🙂

  1. Z chwilą przekazania Allegro Dedykacji Uprawniony Uczestnik Promocji udzieli Allegro licencji niewyłącznej upoważniającej Allegro do nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania z majątkowych praw autorskich do stworzonej przez Uprawnionego Uczestnika Promocji Dedykacji na następujących polach eksploatacji:
    • a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dedykacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dedykacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    • b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dedykację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    • c. w zakresie rozpowszechniania Dedykacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dedykacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez umieszczenie Dedykacji w Koncie Uprawnionego Uczestnika Promocji w Serwisie Allegro, umieszczenie Dedykacji na stronie internetowej, wykorzystanie Dedykacji w działaniach marketingowych i promocyjnych Allegro, w szczególności umieszczenie w kanałach social media Allegro, materiałach wyświetlanych w telewizji, radio i Internecie, a także umieszczanych na innych nośnikach reklamowych, w tym bilbordach i innych nośnikach reklamy.
________
Κώστας
oznacz moderatorów

Franz7Jozef
#7 Wielbiciel#

dziekuję

 

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@Franz7Jozef Zimą drzew nie sadzą, poczekaj do wiosny. Nie że nie ma drzew!

oznacz moderatorów