anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Allegro Pay i udostępnianie danych BIK

Idź do rozwiązania
voytech
#7 Wielbiciel#
Właśnie założyłem konto w usłudze Allegro Pay. W informacjach o zakładaniu konta piszecie Państwo:
Twoje środki w Allegro Pay nie są kredytem i nie są wpisywane do baz zewnętrznych. Dlatego nie mają wpływu na Twoją zdolność kredytową. Dopiero w momencie zakupu z Allegro Pay – gdy zaakceptujesz warunki umowy, która zgodnie z polskim prawem jest umową o kredyt konsumencki – my zapłacimy za Twój zakup, a informacje dotyczące umowy przekażemy do baz zewnętrznych, zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie zgodami.
---------
Dlaczego zatem tuż po rejestracji otrzymałem maila z BIK: Zarejestrowaliśmy nowe informacje na Twój temat.
Uprzejmie proszę o informację jakie dane i w jakiej formie zostały przez Allegro przekazane do BIK w związku z założeniem konta do usługi Allegro Pay.
oznacz moderatorów
4 ODPOWIEDZI 4
kostas11
#21 Demiurg#

@voytech to było zapytanie o zaległości przy przyznaniu limitu, jak kupisz coś z allegro pay wtedy będziesz miał wpis w bik 🙂

Zerknij w regulamin tam jest o przetwarzaniu danych i informacja co gdzie przekazują, zapewne czytając regulamin przeoczyłeś te zakładkę 😞

________
Κώστας
oznacz moderatorów
LEW433
#21 Demiurg#

Ale już wiedzą że chcesz kupować na raty, sądzisz że będziesz coś kupował bez konsekwencji?

oznacz moderatorów
voytech
#7 Wielbiciel#

Dziękuję za zainteresowanie. Bez konsekwencji zrezygnuję z Allegro Pay. Totalna inwigilacja.

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@voytech Totalna inwigilacja. ????    Na wszystko wyraziłeś zgodę 🙂

Przecież w pomocy, regulaminach które potwierdziłeś że przeczytałeś, masz wszystko opisane gdzie sprawdzają, gdzie dopisują itp.

§ 4. Warunki aktywacji Allegro Pay i korzystania z Twoich Środków

7) udzielisz wymaganych zgód na pozyskanie informacji z zewnętrznych baz danych oraz od Operatorów Płatności i dostawców Usług Informacji o Rachunku, jeżeli zostaniesz o nie poproszony. Dane te będziemy wykorzystywać na potrzeby identyfikacji i weryfikacji tożsamości, oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny;

§ 8. Twoje dane osobowe w ramach Allegro Pay. Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów

 1. Świadczenie usługi Allegro Pay wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Allegro.pl oraz Allegro Pay sp. z o.o. W odniesieniu do wybranych czynności przetwarzania Twoich danych osobowych dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o. zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym, Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o., w celu wykonania obowiązku nałożonego na Współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o. w ramach uzgodnień ustaliły, że do czynności objętych współadministrowaniem należy przekazywanie przez Allegro.pl do Allegro Pay sp. z o.o. Twoich danych osobowych w związku z procesem zawierania oraz wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków. Przekazywanie danych następuje na bieżąco od momentu złożenia wniosku o zawarcie umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz przez cały okres jej obowiązywania i obejmuje Twoje dane osobowe gromadzone przez Allegro.pl przez stronę www. i urządzenia mobilne, dane gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, dane o Twoich transakcjach oraz o Twoich aktywnościach na Allegro, w tym dane konta i dane profilowe. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce ochrony prywatności Allegro.pl, znajdującej się pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Współadministratorów jest ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) związany z możliwością zawarcia z Tobą i prawidłowego wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków.
 3. W odniesieniu do czynności, które są współadministrowane przez Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o. przysługuje Tobie prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Posiadasz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Złożenie skutecznego sprzeciwu uniemożliwi jednak wykonywanie umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków.
 5. Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego możesz się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Allegro.pl, a kontakt jest możliwy pod adresem: iod@allegro.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Niezależnie od powyższego, możesz jednak dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO, wobec którejkolwiek ze stron wspólnie odpowiedzialnych za czynność przetwarzania Twoich danych osobowych objętych współadministrowaniem.

§ 9. Twoje dane osobowe w ramach Allegro Pay. Czynności administrowane przez Allegro.pl

 1. W związku ze świadczeniem usługi Allegro Pay, Allegro.pl przetwarza Twoje dane osobowe jako niezależny administrator danych w odniesieniu do następujących czynności:

  1) zbieranie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w Allegro (proces rejestracji i obsługi Twojego konta oraz transakcji realizowanych z wykorzystaniem Twojego konta). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Allegro.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2) zbieranie Twoich danych osobowych w zakresie plików cookie jakich używa strona allegro.pl, w tym proces związany ze stosowaniem technologii fingerprintingu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy zgodnie z wymogami świadczenia usług internetowej platformy handlowej przez dostawcę usługi cyfrowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  3) przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z typowaniem Użytkowników, którym zostanie przedstawiona możliwość wnioskowania o skorzystanie z usługi Allegro Pay. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na poprawianiu jakości świadczonych na Twoją rzecz usług;

  4) przetwarzanie Twoich danych osobowych gromadzonych na etapie onboardingu, tj. w związku z akceptacją Regulaminu i dyspozycją aktywacji tej usługi - proces nie obejmuje zbierania danych osobowych za pośrednictwem wniosku w imieniu Allegro Pay sp. z o.o. oraz przeprowadzania scoringu realizowanego na potrzeby przyznania Twoich Środków przez Allegro Pay sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  5) przechowywanie Twoich danych osobowych, w związku z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Allegro Pay (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  6) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

  7) przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zapobieganiem wyłudzeniom i oszustwom w związku z korzystaniem z Allegro Pay. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

 2. W związku z realizacją czynności przetwarzania Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym dostawcom usług IT, usług przechowywania danych oraz usług analitycznych.

 3. W odniesieniu do czynności, które są administrowane przez Allegro.pl, przysługuje Tobie prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Posiadasz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Allegro.pl przez czas świadczenia usługi na podstawie umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Allegro.pl. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 6. Kontakt z Allegro.pl jest możliwy pod adresem iod@allegro.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Allegro.pl, w tym o przetwarzaniu ich w celach marketingowych i analitycznych, znajduje się w Polityce ochrony prywatności Allegro.pl pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5.

§ 10. Twoje dane osobowe w ramach Allegro Pay. Czynności administrowane przez Allegro Pay sp. z o.o.

 1. W związku ze świadczeniem usługi Allegro Pay, Allegro Pay sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe jako niezależny administrator danych w odniesieniu do następujących czynności:

  1) przetwarzanie Twoich danych osobowych gromadzonych na etapie onboardingu (wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay) - są to czynności dokonywanie przez Ciebie, a zmierzające do zawarcia Umowy Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2) przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zawarciem i obsługą Umów Allegro Pay (w tym danych osobowych pozyskanych w wyniku Spłat sprzedanych wierzytelności z Umów Allegro Pay, o ile Allegro Pay sp. z o.o. posiada takie informacje w związku z wykonywaniem umowy o korzystanie z Twoich Środków lub otrzyma informacje o Spłatach od nabywcy wierzytelności). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  3) pozyskiwanie Twoich danych osobowych z zewnętrznych źródeł – Operatorów Płatności, dostawców Usług Informacji o Rachunku oraz rejestrów kredytowych, np. Biur Informacji Gospodarczej – w celu wykorzystania ich do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego (w tym identyfikacja i weryfikacja Twojej tożsamości). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  4) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu weryfikacji zdolności kredytowej związanej z przyznaniem Ci Twoich Środków oraz z zawarciem z Tobą Umowy Allegro Pay. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych tym zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  5) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu dokonywania oceny ryzyka kredytowego związanego z przyznaniem Twoich Środków oraz z zawarciem z Tobą Umowy Allegro Pay (w tym identyfikacja i weryfikacja Twojej tożsamości). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  6) przetwarzanie Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych tym zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  7) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ustalania kryteriów służących do dokonywania kwalifikacji (prescoringu) przez Allegro.pl (przekazywane do Allegro.pl informacje mają charakter zagregowany). Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro Pay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na doskonaleniu usług własnych;

  😎 przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu doskonalenia algorytmów służących do weryfikacji zdolności kredytowej oraz dokonywania oceny ryzyka kredytowego. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro Pay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na rozwijaniu narzędzi służących do oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego;

  9) profilowanie Twoich danych (skłonności, rekomendowane produkty, itp.) w celu kierowania do Ciebie spersonalizowanych komunikatów i treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro Pay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług;

  10) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Allegro Pay, w tym podejmowania działań w celu sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro Pay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

  11) przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zapobieganiem wyłudzeniom i oszustwom. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Allegro Pay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

  12) przetwarzanie danych osobowych w celu identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych tym zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 2. Odbiorcą Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy Allegro Pay jest Allegro.pl, która przetwarza Twoje dane osobowe na zlecenie Allegro Pay sp. z o.o., jako pośrednik kredytowy. W związku z realizacją czynności przetwarzania Twoje dane osobowe będą także ujawniane zewnętrznym dostawcom przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych (w tym podmiotom skupującym wierzytelności), usług IT.

 3. W odniesieniu do czynności, które są administrowane przez Allegro Pay sp. z o.o. przysługuje Tobie prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu ustalenia Twojej zdolności kredytowej i przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego, żeby zdecydować, czy i w jakiej wysokości przyznać Ci Twoje Środki oraz umożliwić Tobie zawarcie Umowy Allegro Pay. W przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Ci następujące prawa: prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji; prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do prawo wyrażenia własnego stanowiska.
 5. Posiadasz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Przysługuje Tobie prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Allegro Pay sp. z o.o. przez czas świadczenia usługi na podstawie umowy o korzystanie z Allegro Pay oraz umowy o korzystanie z Twoich Środków, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Kontakt z Allegro Pay sp. z o.o. jest możliwy pod adresem iod@allegropay.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Allegro Pay sp. z o.o., w tym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych, znajduje się w Polityce ochrony prywatności Allegro Pay sp. z o.o. pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-allegro-pay-68z4v65ewfL.
________
Κώστας
oznacz moderatorów