anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Allegro dołączyło do UN Global Compact!

la_nika
Moderatorka
Moderatorka

Global Compact to inicjatywa Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zrzeszająca firmy oraz instytucje, dla których zrównoważony rozwój jest istotny. Każda firma, która do niej przystępuje zobowiązuje się podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Jednocześnie jest to zobowiązanie firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030

Ta inicjatywa zrzesza ponad 12 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 160 krajów. Allegro dołączyło do tego grona, ponieważ chcemy uczestniczyć w globalnym dialogu na temat zrównoważonego rozwoju, poszerzać naszą wiedzę i dzielić się doświadczeniem, by wspólnie opracowywać efektywne strategie.

Już od ponad 20 lat Allegro buduje swoją historię zrównoważonego rozwoju. Wspieramy klientów oraz firmy działające na naszej platformie, a także angażujemy się w projekty społeczne i charytatywne. Jak mówi Marta Mikliszańska Head of Public Affairs and Sustainability  w Allegro: 
Chcemy być platformą wspierającą klientów w odpowiedzialnych zakupach, sprzedawców w rozwoju swojego biznesu, pozytywnie wpływać na społeczeństwo i gospodarkę oraz być świetnym pracodawcą. Dołączenie do Global Compact stanowi kolejny krok w realizacji obranej przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023. Zdajemy sobie sprawę ze skali naszego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. Chcemy wymiernie wpływać na otoczenie i sprawić by każdy aspekt naszego biznesu wspierał strategię zrównoważonego rozwoju Allegro. 

Przystąpienie do Global Compact to nie tylko deklaracja respektowania 10 zasad, ale również do stawiania sobie ambitnych celów i raportowania efektów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

 

la_nika_0-1622554617390.png


Poniżej przedstawiamy 10 zasad, których zobowiązujemy się przestrzegać jako społecznie odpowiedzialna firma:

PRAWA CZŁOWIEKA
1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY

3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów
0 ODPOWIEDZI 0