anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Czy jako osoba prywatna muszę wystawić paragon?

MAMY ROZWIĄZANIE!
Hexandcube
#7 Wielbiciel#

Dzień dobry, sprzedaję na Allegro jako osoba prywatna. Dziś dostałem zamówienie (jeszcze nie wysłane) i kupujący prosi mnie o paragon, bo kupił na firmę. Co mam mu odpisać. Czy jako osoba prywatna mam obowiązek wystawienia dowodu zakupu?

oznacz moderatorów
5 ODPOWIEDZI 5
komis-bell
#21 Demiurg#

@Hexandcube  Napisz kupującemu, że jesteś osobą prywatną i nie wystawiasz dowodu zakupu w postaci paragonu ani faktury.
Nie masz takiego obowiązku ani nawet możliwości.

oznacz moderatorów
Agent051
#16 Inspirator#

@Hexandcube nawet jako prywatny sprzedający masz obowiązek wystawienia dowodu sprzedaży jeżeli kupujący o to prosi. Może to być umowa kupna-sprzedaży, albo tylko oświadczenie, co, komu, kiedy i za ile sprzedaleś.

oznacz moderatorów
komis-bell
#21 Demiurg#

@Agent051 Ale paragonu o jaki prosi kupujący nie. 

oznacz moderatorów
maxr01
#17 Koryfeusz#

Agent051 - mylisz się. Osoba prywatna nie musi nic wystawiać. Umową kupna-sprzedaży jest potwierdzenie transakcji zawartej na Allegro - kupujący może to sobie wydrukować. I tyle.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Rozumiem, że są ludzie, którzy za 20 gr. będą gnać pchłę przez 20km, lecz nie potrafię ich zrozumieć.
oznacz moderatorów
pecela
#16 Inspirator#

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ust 9 Ordynacji podatkowej, to na żądanie drugiej strony masz obowiązek wystawić dowód sprzedaży lub fakturę (nie ma już rachunków uproszczonych, wystawia się fakturę bez VAT).

Cytat z Ordynacji podatkowej:
Art 3 ust 9.
działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców;

Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

 

Natomiast w Ustawie o VAT mamy:
Art 15.
1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

oznacz moderatorów