anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Wysłałem paczkę która została uszkodzona

mb965
#9 Pomysłodawca#

Witam. Kupujący dostał ode mnie przedmiot który został uszkodzony w czasie transportu tak twierdzi odesłał mi go i rzeczywiście lampa jest roztrzaskana, założył dyskusje co z tym zrobić? Wychodzi na to że będę stratny? Allegro włączyło się do dyskusji i pisze że powinienem oddać pieniądze bo to ja odpowiadam za przesyłkę a nie przewoźnik.

oznacz moderatorów
17 ODPOWIEDZI 17

mb965
#9 Pomysłodawca#

Byłem mocno zaskoczony ponieważ z tego co wyczytałem to jest jakiś artykuł że przewoźnik odpowiada za paczkę od momentu jej odebrania do dostarczenia. Hm jeśli ja mam ponosić z tego tytułu koszta to jakaś komedia bo również ja mogę coś kupić  dostanę paczkę zrobić z tego mielonkę lub odesłać cegłę założyć spór że towar nie zgodny z opisem i czekać na zwrot pieniędzy. Kłócąc się że dostałem cegłę a nie np laptop czy coś innego. Jest jaka h ochrona sprzedającego? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, zawsze jak cos przychodziło to otwierałem i pisałem protokół z kurierem jak było coś nie tak. A tu odesłanie paczki uszkodzonej spór i czekanie na pieniądze 

oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

Kupujący nie ma wpływu na losy produktu w transporcie to w Twoim inetesie jest takie spakowanie przesyłki , aby produkt nie uległ uszkodzeniu w transpocie . Nie licz na pomoc ze strony allegro bo skończy się to wypłatą odszkodowania kupującemu  ,a Tobie kwotę doliczą do rachunku .

Tak nawiasem ..... wysłałem w tym roku grube tysiące paczek i nie mialem ani jednego uszkodzenia , a wysyłam również szkło . Owszek jakieś 3 lata temu wróciła do mnie paczka ze śladami opon , nie miałem problemów z reklamacją bo została cofnięta z racji uszkodzenia , ale w Twoim przypadku hmmm.. będzie ciężko i szkoda nerwów .

oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

Ja wysyłam dpd łączy mnie z nimi umowa ale jak rozj..... Mi alternator który był dobrze zapakowany a mianowicie w bąbel karton i wypełnienie a wrócił do mnie roztrzaskany jakby spadł z 10pietra straciłem do nich całkowicie zaufanie. Złożyłem reklamacje to dostałem odpowiedź że źle było zapakowane całkowite olanie sprzedającego

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Ty jak sprzedajacy odpowiadasz do czasu odbioru przesyłki przez kupującego, musisz się dogadać w dyskusji, zaproponować rozwiązanie, nowy przedmiot nieuszkodzony, zwrot środków itd, możesz składać reklamację do przewoźnika. Niektórzy sprzedający filmują pakowanie przedmiotów.

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@mb965 a czy kupujący spisał protokół szkody ? może mu spadła ? Allegro wymuszając oddanie kasy łamie prawo 😞

Tu masz interpretację sądu

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

Nie spisał bo uznał że nie należy to do jego obowiązku pomimo widocznego uszkodzenia  kartonu. Otworzył wyjął lampę rozwijając ją z grubej ilości foli bąbelkowej ujrzał że jest  roztrzaskana. Zapakował w ten sam karton i odesłał mi po ponad 9dniach zgłaszając zwrot że dostał towar nie zgodny z opisem. Odmówiłem zwrotu pieniędzy ponieważ w dniu wysyłki lampa była cała i dobrze zapakowana, a on powinien zgłosić się do kuriera by spisać protokół. Założył spór w którym wyjaśniłem wszystko oraz dodałem zdjęcia z przed wysyłki czyli momentu pakowania allegro napisało że ją pokrywam wszystkie koszta tak w skrócie 

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mb965 
Czy sprzedawałeś jako przedsiębiorca, a nabywca jest osobą fizyczną (nie brał faktury na firmę z NIP) ?

Kupujący odesłał paczkę po 9 dniach, a w którym dniu (po odbiorze przesyłki) kupujący zgłosił problem z przesyłką ?

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

Jestem przedsiębiorca nie kupujący nie chciał faktury 

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mb965 
A kiedy zgłosił Ci problem z przesyłką (ew. kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy?).

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

@A3dam w dniu odebrania przesyłki tyle że wieczorem 

oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

@A3dam  zgłosił zwrot poprzez formularz że towar nie zgodny z opisem 

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mb965 
Art. 548 kc.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu.

W sytuacji gdy konsument przyjął przesyłkę bez zastrzeżeń i nie zgłosił żadnych zastrzeżeń przewoźnikowi w terminie przewidzianym na sporządzenie protokołu szkody, to o ile nie wykaże, że do uszkodzenia doszło przed wydaniem rzeczy Adresatowi - to należy przyjąć, że niebezpieczeństwo uszkodzenia rzeczy przeszło na niego z chwilą wydania rzeczy.

Zgodnie z:
Art. 6 kc.
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

To kupujący w tej sytuacji starając się wykazać (i wywodząc z tego skutki prawne), że do uszkodzenia doszło przed wydaniem mu rzeczy - winien to udowodnić (zaniedbując zgłoszenie problemów z zawartością przesyłki do przewoźnika - poważnie skomplikował sobie sytuację).

Jeszcze poważniej skomplikował sobie sytuację odstępując od Umowy (zamiast złożyć reklamację) co spowodowało, że przedmiot stał się własnością sprzedawcy.
Jednocześnie sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego kwotą zmniejszenia wartości rzeczy.
Innymi słowy: sprzedawca ma prawo oddać kupującemu tyle pieniędzy jaką wartość stanowi odesłany przedmiot w takim stanie w jakim został odesłany (można zweryfikować rynkową cenę podobnego przedmiotu w podobnym stanie lub np. wystawić kilkudniową licytację na Allegro i zwrócić tyle - za ile zostanie sprzedany ten produkt).

W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - nie możesz odmawiać zwrotu środków. Możesz jednak zwracaną kwotę odpowiednio zmniejszyć (nawet o kwoty zbliżone do 100% o ile będą należycie uzasadnione).
(Odmowa zwrotu, a zwrot pomniejszony np. o 100% wartości to wbrew pozorom: nie jest to samo).

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

A gdzie masz napisane że musi zrobić protokół szkody, może ale nie musi. 🤔

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@LEW433 
A gdzie masz napisane że musi zrobić protokół szkody

A gdzie masz napisane, że musi zrobić protokół szkody ?

Oczywiście, że kupujący nie musi sporządzać protokołu szkody.
Ale jeżeli chce coś wykazać (np. że zawartość przesyłki była uszkodzona przed jej wydaniem kupującemu) to (chcąc wywodzić jakiekolwiek skutki prawne) musi to udowodnić. 
Nie sporządzając protokołu szkody może jednak poważnie skomplikować swoją sytuację.
Jeżeli jednak potrafi dowieść w inny sposób niż sporządzenie protokołu szkody - to może to zrobić w inny sposób.

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mb965
#9 Pomysłodawca#

@A3dam czyli allegro robi ludzi w bambuko przyznając możliwość odzyskania pieniędzy z programu ochrony kupującego. Bo śmiechem żartem tak sobie pomyślałem w każdej chwili jako osoba prywatna mogę kupić sobie jakiś przedmiot i udawać że jest uszkodzony. Założyć spór i rządać zwrotu gotówki, unikać kontaktu telefonicznego oraz w przypadku odsyłki unikać kuriera jeśli będzie wezwany na koszt sprzedającego lub odesłać cegłę twierdząc że to w paczce dostałem i allegro przyzna mi rację i odda kasę a ty przedsiębiorco się poć i udowodnij że tego nie wysłałeś. Tak się poczułem  

oznacz moderatorów

Mac20ek00
#13 Ambasador#

I tak trzeba robić. Kupować towar i odsyłać kamienie/cegły, a Allegro niech kombinuje. Może w końcu sprzedawcy zrozumieją, że są tu robieni w bambuko 😉 Nie dość, że godzą się na jakieś częściowe zwroty ze Smarta to jeszcze ten POK. A gdzie POS chroniący sprzedawców ?

oznacz moderatorów

Pan-Plastik
#7 Wielbiciel#

Allegro zawsze chroniło tylko kupujących, którzy nie są uczciwi, tak działa właśnie Allegro, szkoda gadać

oznacz moderatorów