Aktywność PAGO_SKLEP
Publiczne statystyki
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 6
Liczba stworzonych rozwiązań 1
Przyznane "W punkt!" 1
Otrzymane "W punkt!" 1
Data rejestracji ‎19-11-2020