kolekcjoner608
#21 Demiurg#
Aktywność kolekcjoner608
Publiczne statystyki
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 6511
Liczba stworzonych rozwiązań 148
Przyznane "W punkt!" 529
Otrzymane "W punkt!" 2349
Data rejestracji ‎11-12-2020