Aktywność kolekcjoner608
Publiczne statystyki
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 3896
Liczba stworzonych rozwiązań 93
Przyznane "W punkt!" 307
Otrzymane "W punkt!" 1599
Data rejestracji ‎11-12-2020