Aktywność kolekcjoner608
Publiczne statystyki
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 63
Liczba stworzonych rozwiązań 0
Przyznane "W punkt!" 4
Otrzymane "W punkt!" 35
Data rejestracji ‎11-12-2020