Aktywność kolekcjoner608
Publiczne statystyki
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 2507
Liczba stworzonych rozwiązań 64
Przyznane "W punkt!" 191
Otrzymane "W punkt!" 1062
Data rejestracji ‎11-12-2020