anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Klient stwierdził uszkodzenie towaru po odjeździe kuriera

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

WITAM!

 

Chciałem opisać swój problem:

Klient zamówił u mnie gładź polimerową atlas rapid (materiał budowlany wiadro 28kg)

Starannie zapakowałem paczkę przyjechał po nią kurier, zabrał paczkę. klient odebrał przesyłkę. po odjeździe kuriera stwierdził uszkodzenie przesyłki. Wiadro było pęknięte, masa wylała się w środku paczki. Klient zgłosił mi ten fakt. Wedle mojej wiedzy paczka została uszkodzona przez przewoźnika i tego się trzymajmy

Jak powinienem się zachować w zaistniałej sytuacji. Nie chce wrabiać w tą historie klienta, gdyż nie jest to jego wina. Pytam doświadczonych sprzedawców, jakie są procedury w zaistniałej sytuacji? Nie mam protokołu uszkodzenia, gdyż paczka z zewnątrz prawdopodobnie nie budziła wątpliwości. Jak mogę dochodzić swoich praw, czy mam jakieś pole manewru?

Dziękuję za odpowiedzi!

oznacz moderatorów
13 ODPOWIEDZI 13

az1rael
#21 Demiurg#

Musicie razem sporządzić protokół szkody bo klient ma paczke i musi ci zdjecia wysłać paczki / wypełnienia wewnętrznego / i uszkodzonego produktu w paczce i osobno po sporządzeniu protokołu szkody na co jest max 7dni od odebrania paczki inaczej według prawa przewozowego przewoźnik odrzuci reklamację bo paczke dostarczono bez zastrzeżeń. Składasz do przewoźnika reklamację i protokół i czekasz na rozpatrzenie a klient powinien dostać nowy towar oczywiście jeśli udostępni ci dokumentację do protokołu szkody 

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@fhdimtronic Nie mam protokołu uszkodzenia, gdyż paczka z zewnątrz prawdopodobnie nie budziła wątpliwości. Jak mogę dochodzić swoich praw, czy mam jakieś pole manewru?

Podeślij to niżej klientowi napisz że jak nie spisze protokołu do 7 dni to znaczy że odebrał paczkę bez zastrzeżeń a wiadro uszkodził sam 🙂 i reklamację odrzucasz, nie zapomnij tego zrobić do 14 dnia od złożenia reklamacji !!!

Jak otrzymasz protokół złóż reklamację i czekaj na odmowę za złe spakowanie a klientowi wyślij nowy produkt 🙂

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy obowiązuje tutaj prawo, że po 14 dniach od złożenia reklamacji w przypadku nie ustosunkowania się do niej, reklamacja automatycznie zostaje uznana?

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@fhdimtronic tak, dlatego napisałem żebyś nie zapomniał odrzucić, o ile nie dostaniesz protokołu 🙂

________
Κώστας
oznacz moderatorów

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

dla jasności, chodzi o relacje Ja (sprzedający) - DPD (przewoźnik), czyli rozumiem, że po otrzymaniu reklamacji DPD musi się ustosunkować w terminie 14dni?. Nie chce podejmować walki z klientem, klient ma być zadowolony (dlatego bez względu na rozwój wydarzeń jutro nadaje kolejną paczkę, równolegle z klientem zamierzam zrobić protokół uszkodzenia i dalej z tym do DPD)

oznacz moderatorów

az1rael
#21 Demiurg#

@fhdimtronic przewoźnicy zwykle odpowiadają na reklamację do 30 dni 

oznacz moderatorów

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

Jak otrzymasz protokół złóż reklamację i czekaj na odmowę za złe spakowanie a klientowi wyślij nowy produkt 🙂

 


Sugerujesz, że nie mam szans na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez DPD? (dwa wiadra doszły, kolejne 2 zostały uszkodzone)

oznacz moderatorów

milka1234567890
#17 Koryfeusz#

A skąd masz pewność że dostał całe, skoro sugerujesz że możesz odrzucić reklamację?

oznacz moderatorów

az1rael
#21 Demiurg#

@fhdimtronic jak znam dpd i inpost standardowa gadka odrzucająca reklamację pt niewłaściwie zabezpieczono towar przed wysyłką odrzucamy reklamację

oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

W takim przypadku klient składa ci reklamację, a ty składasz ja do przewoźnika.

Co do protokołu szkody, nie niestety nie możesz żądać (ale poprosić już tak) od klienta, aby go spisał. Uzależnienie rozpatrzenia reklamacji to klauzula abuzywna (nr 4169, 4250, 4348, 4403, 4477, 5088, 5276, 5476, 5892, 6276, 6395, 6453, 6649, 6682, 6773, 6999, 7169). Klient jeszcze pójdzie do sądu i niestety wygra, a ty zapłacisz i za produkt i za koszty sądowe (i może jeszcze karę od UOKiK za naruszenie praw konsumentów). 

Jak przesyłką nie była cała paleta lub cały pojazd tych wiader, to zastosowanie ma prawo pocztowe (do 31,5 kg i przesyłce B2C i C2C zawsze będzie to prawo pocztowe, o ile nie masz z kupującym pisemnej umowy o zastosowaniu w odniesieniu do przesyłki prawa przewozowego lub  nie dostarczyłeś towaru własnym transportem (czyli własnym pojazdem firmowym)).

Reklamację składasz do DPD, możesz też dodatkowo zgłosić szkodę do ich ubezpieczyciela (przesyłki w DPD ubezpiecza Uniqa). Warto wiedzieć, że decyzja reklamacyjna przewoźnika i decyzja ubezpieczyciela to dwie osobne i niezależne od siebie decyzje.

__PRESENT

__PRESENT

oznacz moderatorów

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

@pecela a czy uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji u obydwu podmiotów (DPD i uniqa) jest prawnie dopuszczalne, legalne?

oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

A czemu miałoby nie być? Do tego, jak to szkoda małej wartości, to raczej DPD wypłaci odszkodowanie z własnej puli (chodzi o stawki za ubezpieczenie).

A i pamiętaj, że ty też musisz rozpatrzyć reklamacje klienta i robisz to niezależnie od twojej reklamacji u przewoźnika. Na ustosunkowanie się do niej masz 14 dni (inaczej z automatu zostanie ona uznana), a operator pocztowy ma aż 30 dni na odpowiedź na twoją reklamację.

oznacz moderatorów

fhdimtronic
#9 Pomysłodawca#

Dziękuję każdemu, kto udzielił mi bardzo przydatnych informacji!!! Jest mi bardzo miło za poświęcenie mi czasu! Temat uważam za wyczerpany.

oznacz moderatorów