anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Uszkodzenie przesyłki przez inpost

Roxidud
#7 Wielbiciel#

Witam, sprzedałem kartę graficzną. Wysyłką była paczkomatem Inpost. Towar był solidnie zabezpieczony folią bąbelkową i kartonem pudełkowym. Kupujący odebrał paczkę, widać jakby słoń na niej stanął, totalnie wgnieciona na środku paczki. Sprzęt całkowicie zniszczony do niczego się nie nadaje (zmiażdżony wiatraczek, powyginany radiator, karta wygięta w połowie i uszkodzone popękane elementy np BIOS). Co w takiej sytuacji zrobić? nie mogę przyjąć zwrotu, bo to przecież nie moja wina. Kupujący też nie może być stratny... Czy inpost powinien zwrócić pieniądze kupującemu za towar, czy allegro się tym zajmuje?

oznacz moderatorów
4 ODPOWIEDZI 4

puh_ip
#9 Pomysłodawca#

Kupujący nie powinien w ogóle odebrać tej przesyłki. Przy widocznych uszkodzeniach przesyłki lepiej nie "gdybać" czy z towarem wszystko ok.
Jako sprzedający odpowiadasz za tą przesyłkę, i to Ty składasz reklamację do InPost.
Proces reklamacyjny długotrwały niestety.

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@Roxidud Kupujący mógł odebrać , mógł nie zauważyć zewnątrz uszkodzeń, teraz rozwiąż problem, w pierwszej kolejności z kupującym, zwróć mu środki albo dogadaj się, później składaj reklamację w InPoscie, możesz prosić kupującego o pomoc, jakieś oświadczenie itd.

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@Roxidud sprzedałeś to jako firma czy osoba prywatna bo są różne momenty odpowiedzialności czy wydaniu przesyłki ? 

Tak czy tak kupujący popełnił błąd odbierając paczkę bez zastrzeżeń, ale znając życie allegro i tak wymusi na Tobie POK itp. 😞

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

InPost
Ekspert InPost

@Roxidud 

Dzień dobry, 

bardzo proszę o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, wysyłając zgłoszenie na adres pomoc@inpost.pl

W zgłoszeniu proszę podać numer przesyłki i opisać sprawę. Po numerze przesyłki sprawdzimy, w jakiej usłudze dokładnie została nadana paczka oraz kiedy została odebrana. Przedstawimy sposoby zgłoszenia reklamacji oraz spisania protokołu szkody. 

Jeśli Odbiorca nie zauważył uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru z Paczkomatu, to po stwierdzeniu uszkodzenia powinien w terminie 7 dni kalendarzowych sporządzić protokół szkody a następnie zgłosić reklamacje. 

Właściwym działem do rozpoznania zgłoszenia w sprawie uszkodzenia jest Dział Reklamacji, który udzieli odpowiedzi po jej zgłoszeniu i rozpatrzeniu. 

oznacz moderatorów