anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

jak aktywować allegro pay bez dowodu

MAMY ROZWIĄZANIE!
yakybuk
#7 Wielbiciel#

nie jestem obywatelem polskim nie posiadam dowodu osobistego, jak mogę aktywować allegro pay?

oznacz moderatorów
4 ODPOWIEDZI 4
LEW433
#21 Demiurg#

Nie da się.

§ 4. Warunki aktywacji Allegro Pay

 1. Usługę Allegro Pay możesz aktywować, jeśli dokonamy pozytywnej weryfikacji Twojej aktywności na Allegro i spełniasz poniższe warunki:

  1) jesteś osobą pełnoletnią;

  2) nie skończyłeś 75 roku życia;

  3) posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;

  4) posiadasz adres poczty elektronicznej, który nie jest adresem tymczasowym i jest używany w ramach Allegro oraz przypisany do Twojego Konta;

  5) posiadasz aktywny numer telefoniczny w sieci komórkowej polskiego operatora używany w ramach Allegro i przypisany do Twojego Konta;

  6) legitymujesz się ważnym dowodem osobistym Rzeczypospolitej Polskiej;

  7) posiadasz aktywne Konto Zwykłe na Allegro i zalogujesz się na nie;

  😎 nie wyraziłeś sprzeciwu na profilowanie Twoich danych osobowych przez Allegro.pl;

  9) udzielisz wymaganych zgód na pozyskanie informacji z zewnętrznych baz danych oraz od Operatorów Płatności i dostawców Usług Informacji o Rachunku, jeżeli zostaniesz o nie poproszony. Dane te będziemy wykorzystywać na potrzeby identyfikacji i weryfikacji tożsamości, oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny;

  10) podasz nam wszystkie wymagane dane do aktywacji Allegro Pay i zawarcia Umowy Allegro Pay;

  11) Allegro Pay sp. z o.o. pozytywnie oceni Twój potencjał kredytowy;

  12) zaakceptujesz Regulamin;

  13) potwierdzisz aktywację Allegro Pay kodem wysłanym Ci SMSem.

 2. Jeśli Twoje Konto na Allegro jest objęte sankcjami wynikającymi z Regulaminu Serwisu Allegro takimi jak: czasowe ograniczenie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, zawieszenie na czas określony lub nieokreślony, lub jeśli zalegasz ze Spłatami, usługa Allegro Pay nie będzie dla Ciebie dostępna.

 3. Allegro.pl może zawiesić lub limitować dostępność usługi Allegro Pay w przypadku, gdy:

  1) podałeś nieprawdziwe dane;

  2) zaistniało podejrzenie lub stwierdzono wykorzystanie Twojego Konta do popełnienia czynu prawnie zabronionego;

  3) Zakup wiąże się z ryzykiem naruszenia prawa;

  4) nie dokonałeś co najmniej jednej Spłaty po realizacji czterech pierwszych Zakupów z Allegro Pay;

  5) spóźniłeś się ze Spłatą wynikającą z zawartej Umowy Allegro Pay;

  6) naruszyłeś niniejszy Regulamin lub Regulamin Serwisu Allegro;

  7) dostarczasz treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

  😎 w inny sposób naruszasz przepisy prawa na Allegro lub związane z wykonywaniem Umowy Allegro Pay.

 4. Jeśli posiadasz więcej niż jedno Konto na Allegro, Allegro Pay będzie udostępniane na tym Koncie, na którym aktywowałeś tę usługę.

 5. Niezwłocznie po aktywacji usługi, Allegro Pay sp. z o.o. dokona pierwszej kalkulacji Twoich Środków. Kolejne kalkulacje będą dokonywane automatycznie i na bieżąco w czasie korzystania z Allegro Pay oraz z Konta na Allegro. W wyniku kolejnych kalkulacji Twoje Środki mogą być zwiększone lub zmniejszone. Informację o kwocie Twoich Środków otrzymasz w formie komunikatu wyświetlanego na Allegro oraz w Panelu Allegro Pay.
 6. Kalkulacja Twoich Środków, o której mowa w ust. 5, dokonywana jest w oparciu o:

  1) dane gromadzone przez Allegro.pl na Twoim Koncie Allegro, w tym dane dotyczące historii Zakupów i Twoich aktywności związanych z korzystaniem z Allegro;

  2) Twoją historię korzystania z Allegro Pay i Umów Allegro Pay;

  3) dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. takich jak Biura Informacji Gospodarczej.

 7. W przypadku, gdy Twoje Środki wystarczą na pokrycie Zakupu, Allegro udostępni Ci możliwość zawarcia Umowy Allegro Pay.

 8. Po zawarciu Umowy Allegro Pay, Twoje Środki zmniejszą się o kwotę, na jaką dokonałeś Zakupu, oraz będą się odpowiednio zwiększać przy każdej Spłacie o kwotę odpowiadającą spłaconemu kapitałowi Umowy Allegro Pay.
 9. W przypadku, gdy sprawdzenie Twoich danych zakończy się wynikiem negatywnym, nie będziesz miał możliwości zawarcia Umowy Allegro Pay. Może to nastąpić w przypadku:

  1) podania przez Ciebie nieprawdziwych lub nie Twoich danych osobowych;

  2) braku możliwości potwierdzenia przez Allegro Pay sp. z o.o. poprawności Twoich danych;

  3) gdy w ocenie Allegro Pay sp. z o.o. nie posiadasz zdolności lub wiarygodności kredytowej.

 10. Twoje Środki mogą być wykorzystane wyłącznie na cel Zakupu na Allegro, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W szczególności nie możesz żądać ich wypłaty w gotówce lub przelewu na Twój rachunek bankowy.

 11. Prezentacja Twoich Środków nie stanowi oferty zawarcia Umowy Allegro Pay w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do jej zawarcia.
oznacz moderatorów
KlaasvanderVeen
#1 Nowicjusz#

punkt 4.6 jest jasne, ale tez dyskryminacja dla obywatel UE. 

Jeżeli osoba ma Dokument Potwierdzający prawo stałego pobytu, ta osoba powinny być traktowany i mieć prawo  tak jak obywatel polski.

Jestem od 16 lat na Allegro ale nie tylko tu, tez inny instytucji dają mi taki sam poczucie ze nie jestem mile widziany.

oznacz moderatorów
Client:43584524
#1 Nowicjusz#

"Bardzo mi przykro, natomiast do aktywacji Allegro Pay wymagane jest Polskie obywatelstwo wraz z posiadaniem Polskiego dowodu osobistego." - Ofcjalna odpowiedź od ALLEGRO, szkoda.

oznacz moderatorów
RomanBrocker
#8 Zapaleniec#

Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Opis

 

Dokument potwierdzający tożsamość lub tożsamość i obywatelstwo osoby fizycznej. Dowód osobisty dla obywatela polskiego, paszport dla obywatela polskiego, dla cudzoziemca paszport, dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość lub tożsamość i obywatelstwo.

oznacz moderatorów