anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Monety za dodanie karty

marcys--
#1 Nowicjusz#

Posiadam nową kartę Visa, jednak wcześniej miałem zapisane inne karty Visa i dokonywałem nimi płatności... czy dostanę monety w takiej sytuacji?

oznacz moderatorów
5 ODPOWIEDZI 5

kostas11
#21 Demiurg#
@marcys-- 
§3. Zasady Promocji
 1. Promocja dedykowana jest Użytkownikom posiadającym Konto, którzy:

  a) przystąpili do Promocji („Uczestnicy Promocji”) zgodnie z ust. 10 poniżej, oraz

  b) do dnia 30.07.2020 r. nie posiadali żadnej zapisanej karty płatniczej w koncie na Allegro, zarówno zapisanej podczas płatności za zakupy na Allegro, jak i za Pakiet Smart!

 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, aby otrzymać Monety promocyjne Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  i. w Okresie trwania Promocji zapisać kartę płatniczą w Koncie Allegro, podczas dokonywania płatności za Transakcje na Allegro, inną niż zakup wyłącznie pakietu Smart!, która w Okresie Promocji ani jeden dzień przed jego rozpoczęciem nie była zapisana na żadnym Koncie na Allegro oraz

  ii. przy kolejnej płatności w Okresie trwania Promocji dokonać płatności za Transakcje na Allegro o minimalnej wartości 40 zł (bez kosztów dostawy), innej niż zakup wyłącznie pakietu Smart!, przy użyciu Zapisanej karty płatniczej.

 3. Promocją nie zostaną objęci Kupujący działający w ramach Konta Firma, o którym mowa w pkt. 2.4. Regulaminu Allegro.

 4. Użytkownik może zapisać na Allegro kartę, której jest uprawnionym posiadaczem podczas dokonywania Transakcji na Allegro oraz poprzez odpowiednie wypełnienie formularza “Dostawa i płatność”, w sekcji “Metody płatności”, gdzie po poprawnym uzupełnieniu danych karty płatniczej należy wybrać “Użyj i zapisz kartę”.
 5. Zapisanie karty płatniczej możliwe jest podczas płacenia za Transakcję, jest to tzw. transakcja zapisująca kartę. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest dokonanie kolejnej, co najmniej jeszcze jednej, Transakcji tak Zapisaną karta płatniczą. Samo zapisanie karty płatniczej w ramach pierwszej Transakcji, bez opłacenia tak Zapisaną karta płatniczą kolejnej Transakcji, nie uprawnia Użytkownika do uzyskania nagrody.
 6. Promocja polega na przyznaniu uczestnikom Promocji Monet promocyjnych za zapisanie karty płatniczej a następnie za daną liczbę kolejnych Transakcji na Allegro, spełniających warunki określone w § 3 ust. 2 lit. ii), opłaconych Zapisaną kartą płatniczą. Przyznanie Monet promocyjnych nie wyklucza przyznania Monet na zasadach określonych w §4 ust. 3 Regulaminu Programu Monetowego.
 7. Za zapisanie karty płatniczej i opłacenie kolejnych Transakcji na Allegro Zapisaną kartą płatniczą, spełniającą warunki opisane w ust. 2 powyżej, w zależności od ilości kolejnych Transakcji wykonanych Zapisaną kartą w Okresie trwania Promocji, Uczestnik może otrzymać jedną z nagród opisanych poniżej:

  i. 6 monet za zapisanie karty oraz jedną kolejną transakcję,

  ii. 7 monet za zapisanie karty oraz dwie kolejne transakcję,

  iii. 10 monet za zapisanie karty oraz trzy lub więcej kolejnych transakcji.

 8. Łączna liczba Monet promocyjnych, która może zostać przyznana danemu Uczestnikowi, nie może przekraczać w odniesieniu do danego Konta 10 (dziesięć) Monet promocyjnych w całym Okresie trwania Promocji, tj. do 31.08.2020 r.

 9. Łączna liczba Monet promocyjnych, przeznaczonych do przyznania Uczestnikom w Okresie trwania Promocji, wynosi 1 000 000 (jeden milion) Monet. Aktualną liczbę Monet przeznaczonych do przyznania Uczestnikom w Okresie trwania Promocji Uczestnik może zweryfikować na stronie https://allegro.pl/kampania/plac-karta.
 10. Z chwilą spełnienia warunków opisanych w niniejszym ustępie po raz pierwszy w Okresie trwania Promocji Użytkownik przystępuje do Promocji.
 11. Monety promocyjne zostaną przyznane na Konto Użytkownika w ciągu 72 godzin od ostatniego dnia Okresu Promocji tj. 31.08.2020.
 12. W ramach Promocji, Monety promocyjne nie są przyznawane za Transakcje na Allegro zawarte w kategoriach wymienionych szczegółowo w §4 ust. 4 Regulaminu Programu Monetowego.
 13. W ramach Promocji Monety promocyjne, o których mowa w ust. 7 powyżej przyznawane są wyłącznie za zapisanie nowej, unikalnej karty płatniczej, co oznacza, że Monety te nie zostaną przyznane za zapisanie karty płatniczej, która była już kiedykolwiek zapisana przez Użytkownika w Koncie, w tym w trakcie trwania Okresu Promocji, nawet w przypadku gdy było to inne Konto.
 14. W przypadku gdy Użytkownik dokona w Okresie trwania Promocji zapisania kilku kart w ramach swojego Konta, Monety promocyjne, o których mowa w ust. 7 powyżej zostaną przyznane wyłącznie za pierwszą zapisaną kartę płatniczą i za Transakcje nią opłacane. Zasady gromadzenia Monet oraz zasady ich wykorzystania określone są w Regulaminie Programu Monetowego.
 15. Zbieranie Monet, w tym Monet promocyjnych, podlega limitom w ramach jednego Konta, w zależności od długości posiadania Konta w Allegro, zgodnie z § 4 ust. 17 Regulaminu Programu Monetowego.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące opłacania Transakcji na Allegro z wykorzystaniem karty płatniczej dostępne są na stronie: https://allegro.pl/pomoc/faq/jak-zaplacic-karta-za-zakupy-dygYy07z7SD.
________
Κώστας
oznacz moderatorów

pinsplash
#21 Demiurg#
oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@pinsplash  po co ma pytać jak w regulaminie jest 

b) do dnia 30.07.2020 r. nie posiadali żadnej zapisanej karty płatniczej w koncie na Allegro, zarówno zapisanej podczas płatności za zakupy na Allegro, jak i za Pakiet Smart!

________
Κώστας
oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@marcys-- Nie zapisuj kart mimo zachęt kilkoma monetami, czyli kilkoma złotymi, to w przyszłości może oznaczać kłopoty i znacznie większe straty, gdy ktoś dokona włamania na Twoje konto Allegro.

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@marcys--  I nigdy nie miałeś żadnych kłopotów z podpiętymi kartami? Jeżeli już masz podpięte karty, włącz dwustopniowe logowanie, pomaga uchronić przed włamaniem na konto.

oznacz moderatorów