anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Klient zgłosił zwrot że towar dotarł uszkodzony po tygodniu od zakupu, co zrobić?

blask_ak
#7 Wielbiciel#

Hej mam pytanie Klient kupił odemnie kosz na pranie 24 września a 2 października zgłosił zwrot że towar dotarł do niego uszkodzony. Trochę to dziwne że nie zrobił tego odrazu tylko po kilku dniach Jaka mam pewność że kosz uszkodził się w transporcie co teraz mam z tym zrobić przyjąć normalnie zwrot proszę o jakieś rady Pozdrawiam

 

oznacz moderatorów
9 ODPOWIEDZI 9

LEW433
#21 Demiurg#

Zgłasza reklamację i musisz się tym zając rozpatrzyć, możesz uznać albo odrzucić.

oznacz moderatorów

Client:96810784
#13 Ambasador#

Reklamacji możesz nie uznać argumentując jak wyżej ale szanowny klient wystawi ci pewnie negatywa a allegro i tak zwróci mu z POK i obciąży ciebie.

oznacz moderatorów

mikeza
#19 Nestor#

niestety ma do tego prawo. Zawsze może stwierdzić, że przesyłkę rozpakował dopiero po kilku dniach, albo nie zauwazył uszkodzenia od razu. Nie jesteś mu w stanie udowodnić, że tak nie było.

Ja wysyłam klientom dużo szkieł do luster samochodowych i nigdy nie mam gwarancji, że jak ktoś mi zgłasza uszkodzenie w transporcie, sam go nie spowodował. Wystarczy, że nieumiejętnie montował lusterko i go zbił, a potem zgłosił, że przyszło uszkodzone. Ba, mógł go nawet upuścić wyjmując z paczki, i nic z tym nie zrobię 😞

Niestety takie jest ryzyko handlu online, trzeba to przełknąć i wpisać w koszty tej działalności.

______________________________________
Dobra rada zaczyna się od milczenia
oznacz moderatorów

Client:96810784
#13 Ambasador#

Uszkodzenia powstałe przy transporcie powinno się zgłaszać kurierowi i sporządzić protokół.

oznacz moderatorów

mikeza
#19 Nestor#

w teorii tak, ale w praktyce klienta nikt do tego nie zmusi. Jeśli opakowanie wizualnie nie było uszkodzone, to trudno zakładać, że przy kurierze będzie dogłębnie oglądał zakupiony produkt.

U mnie większość reklamacji wygląda tak samo, klient zgłasza uszkodzenie, twierdząc, że opakowanie było całe i nie miał podstaw aby sądzić, że coś jest uszkodzone. Fakt, że zazwyczaj robi to po odebraniu przesyłki, ale czasami są sytuacje, że ktoś inny odbierze, a finalny adresat rozpakuje paczkę po kilku dniach. nie mam gwarancji, czy nie kłamie, czy sam nie uszkodził.

Oczywiście decyzja należy do Ciebie, można odrzucać takie reklamacje, ale trzeba liczyć się z dyskusjami, negatywami itp.

______________________________________
Dobra rada zaczyna się od milczenia
oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@blask_ak zgodnie z prawem przewozowym macie 7 dni na zgłoszenie uszkodzeń protokół szkody jeśli nie było widać z zewnątrz przy odbiorze 🙂 potem składasz reklamacje 

Tu masz interpretację sądu, a czy będziesz walczył, czy źle spakowane, czy klient połamał to musisz sam podjąć decyzję 🙂

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Na protokół ma 7dni, ale nie musi go robić, nie ma obowiązku.

oznacz moderatorów

blask_ak
#7 Wielbiciel#

Ok dziękuję bardzo za podpowiedzi a teraz jeszcze jedno pytanie jeśli klient chce drugi kosz a nie zwrot pieniędzy to jak nadać drugi raz paczkę 

 

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Tak jak uważasz, wybierz co Ci pasuje i najtaniej. Płacisz Ty.

oznacz moderatorów