anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Witam, jak mogę zrezygnować z odroczonej płatności dla firm gdy jestem sprzedającym

mariola_2010
#7 Wielbiciel#

Witam, jak mogę zrezygnować z odroczonej płatności dla firm gdy jestem sprzedającym

oznacz moderatorów
1 ODPOWIEDŹ 1

LEW433
#21 Demiurg#

O to chodzi?

Odroczona płatność dla Firm ?

  1. Umowa z Allegro.pl w przedmiocie świadczenia usługi Odroczona płatność dla Firm może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika za 30-dniowym wypowiedzeniem, poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do Allegro.pl, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia tej Umowy jest skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=24354965-3d19-4c63-a4cd-a0462bdc8560 i wybraniu tematu: „Rezygnacja”.

  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Odroczona płatność dla Firm w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w przypadku rażącego naruszenia przez Allegro.pl postanowień Regulaminu.

  3. W przypadku, gdy Kupujący złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej o rozwiązaniu umowy na usługę Odroczona płatność dla Firm, w okresie kiedy Wierzytelność nie jest jeszcze wymagalna, umowa na usługę Odroczona płatność dla Firm ulegnie rozwiązaniu z chwilą zaistnienia pierwszej z przesłanek: spłaty Wierzytelności lub upływu terminu wymagalności Wierzytelności.

oznacz moderatorów