anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

ALLEGRO nie przestrzega terminów reklamacji

eva_jt
#7 Wielbiciel#

Co myślicie o takim zachowaniu serwisu?

 

6/08/2022
Zgłaszam reklamację na nienależnie naliczone opłaty (DPD_N6_PRZEKIEROWANIE, DPD_N1_PODJAZD).
Potwierdzenie automatyczna zwrotka.

10/08/2022
Kolejny mail od Allegro. Przyjęliśmy reklamację. Numer sprawy: "25292824"
Zgłoszenie rozpatrzymy w ciągu:
14 dni,
30 dni, jeśli reklamacja dotyczy usług dostawy i/lub usług dodatkowych.

29/08/2022
Informacja od Allegro:
cyt.:"Moja wiadomość nie zawiera jeszcze decyzji reklamacyjnej. Państwa sprawa dotycząca opłat dodatkowych została przeze mnie skierowana bezpośrednio do przewoźnika, który realizował wysyłkę Państwa paczek."

15/09/2022
Dopytuję kiedy będzie zwrot nienależnie pobranych opłat (NIE ROZPATRZYLI w terminie, znaczy UZNALI) i tu spotyka mnie następująca odpowiedź:
cyt.:"Czas rozpatrywania reklamacji nie został przekroczony. Reklamację skierowali Państwo do Allegro, które w Państwa imieniu złożyło reklamację do przewoźnika. Zostali Państwo o tym prawidłowo poinformowani w terminie 30 dni od zarejestrowania reklamacji. Dodam także, że jako Serwis nie odpowiadamy w tej sytuacji za czas udzielanej odpowiedzi po złożeniu jej do przewoźnika..."

Przyjmując nawet ten pokrętny tok rozumowania to z czego wynika opóźnienie między złożeniem reklamacji (6/08/2022) a przesłaniem jej do DPD (29/08/2022). Dla mnie wygląda to na CELOWE zachowanie aby zyskać na czasie.

oznacz moderatorów
3 ODPOWIEDZI 3

RED
#21 Demiurg#

piszę o tym także dzisiaj

https://spolecznosc.allegro.pl/t5/zaawansowani-sprzedawcy/reklamacja-prawo-nie-dotyczy-allegro/m-p/4...

 

@eva_jt allegro nic nie przedłuża - przyjęli twoją reklamację z 6.08

i napisali Ci do kiedy ją rozpatrzą

Nie ma czegoś takiego w przepisach jak przekazanie reklamacji do kogoś innego

jest to prawnie wręcz zabronione

 

Co to jest klauzula abuzywna

Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej przez konsumenta ze sprzedającym, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem (zostały zawarte na wzorze przygotowanym przez sprzedającego) i dodatkowo naruszają jego interesy albo opisują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Zgodnie z prawem, umowy, które zawierają takie przepisy, są niewiążące dla konsumenta.

Przykładem niedozwolonej klauzuli może być uzależnienie możliwości rozwiązania umowy przez konsumenta od zapłacenia kary czy wyłączenie odpowiedzialności firmy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wymienia przykłady niedozwolonych postanowień umownych. Zaliczane są do nich te, które:

  • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie
  • zezwalają przedsiębiorcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta

 

@ko_alka i co ty na to?

oznacz moderatorów

RED
#21 Demiurg#

@eva_jt znalazłem swój podobny przypadek z przed roku

https://spolecznosc.allegro.pl/t5/zaawansowani-sprzedawcy/allegro-nie-rozpatruje-reklamacji-i-nie-pr...

i tutaj serwis stanął na wysokości zadania i zadziałał zgodnie z prawem

oznacz moderatorów

maxr01
#17 Koryfeusz#

Zgłaszasz reklamację do Allegro.

Allegro powinno ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni - tego samego Allegro żąda od sprzedawców. 

Jeśli serwis Allegro nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni (reklamacja rozpatrzona pozytywnie lub negatywnie) to znaczy, że w świetle prawa została rozpatrzona ona pozytywnie - tak samo są traktowani sprzedający i nie ma tu znaczenia, że sprzedawca wysłał towar do serwisu i czeka na jego naprawę. Z takiego powodu są blokowane konta sprzedawców na Allegro i są nakazy ze strony Allegro, żeby zwrócić wszystkie koszty kupującemu.

Absurdy Allegro sięgają zenitu - wymagania od sprzedawcy na All - jak największe. 

Odpowiedzialność Allegro - jak najmniejsza.

--------------------------------------------------------------------------------
Rozumiem, że są ludzie, którzy za 20 gr. będą gnać pchłę przez 20km, lecz nie potrafię ich zrozumieć.
oznacz moderatorów