anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

co to jest anulowanie?

RED
#21 Demiurg#

Ostatnio pojawiło się w serwisie Allegro zgodnie z nowo mową

nowe słowo ANULOWANIE

Przeprowdziłem małe śledztwo co to jest za dziwoląg

1. Tropy wiodą do Ameryki

serwis ebajarski ma takie słowo !!!!

cyt:

Jeśli nie możesz sfinalizować transakcji, możesz ją anulować w Centrum rozstrzygania i otrzymać zwrot prowizji od ceny końcowej.

Powodem anulowania może być np. utrata lub uszkodzenie przedmiotu, błąd przy wystawianiu aukcji lub brak możliwości finalizacji transakcji.

Gdy anulujesz transakcję:

 • Nie podejmujemy działań przeciwko kupującemu.

 • Anulowana transakcja może negatywnie wpłynąć na ocenę Twoich standardów obsługi, jeśli wybrany powód wykaże brak zapasu towaru lub jego niedostępność lub brak możliwości jego wysyłki

   

   

 

 

2. jedziemy dalej

Anulowanie faktury a przepisy podatkowe

Przepisy podatku VAT nie przewidują pojęcia anulowania faktury. Definiują tylko, w jakiej sytuacji wystawia się fakturę korygującą. Zgodnie z art, 106j ustawy o VAT:

W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

podatnik wystawia fakturę korygującą.

 

3. Producent sprzedający jabłka po amerykańskiemu ma coś takiego

"Jeśli zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane, możesz anulować zamówienie za pośrednictwem naszej internetowej witryny samoobsługowej."

4. A po polskiemu:

W odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują kilka możliwości jego skutecznego zakończenia. – Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenie umowy są przykładami dwóch instytucji prawa materialnego, które uprawniają do zakończenia stosunku zobowiązaniowego.

W praktyce pojęcia te są często używane zamiennie. Niestety niesłusznie i błędnie, co powoduje dla stron późniejsze, negatywne konsekwencje. – dodaje. Czym zatem różnią się od siebie wypowiedzenie umowy i odstąpienie od niej oraz jakie są skutki niewłaściwego zakończenia realizacji umowy z kontrahentem?

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/974654,odstapienie-i-wypowiedzenie-umowy-w-stosunkach-gospoda...

 

5. a po unijnemu?

Konsument powinien jednak nadal mieć możliwość odstąpienia od umowy, posługując się własnymi słowami, pod warunkiem że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy skierowane do przedsiębiorcy jest jednoznaczne. Pismo, telefon lub odesłanie towarów wraz z jasnym oświadczeniem mogłyby odpowiadać temu wymogowi, ale ciężar dowodu, że odstąpienie od umowy miało miejsce w terminie ustalonym w niniejszej dyrektywie, powinien spoczywać na konsumencie.

6 a gdy polski sąd nie kapuje o co chodzi (jaki pisał gdzieś w innym wątku @xyz96 gdy staje w obronie słabszej strony czyli konsumenta:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/xi-gc-1611-16-wyrok-sadu-rejonowego-...

chociaż tutaj argumentem jest podpisane własnoręcznie pismo przez konsumenta

7. a po słowacku - tu ciekawostka regulamin sklepu internetowego sporządzony w języku polskim

- jak tam jest prościej w porównaniu z Polską

https://doublered.pl/content/9-general-shopping-information

8. wg uokik - bazując na decyzjach tego organu np: Kupujący może kupić towar bez obowiązkowej akceptacji regulaminu

 

W stosunku do formy spełnienia obowiązku informacyjnego, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów konsekwentnie posługuje się postulatem jednoznaczności i zrozumiałości przekazywanych informacji. Cechy jednoznaczności i zrozumiałości przekazu odnoszą się odpowiednio do treści przekazu oraz do jego formy. Użyte w treści przekazu sformułowania i zwroty tłumaczone powinny być zgodne z rozumieniem, które w takich samych okolicznościach przypisałby im przeciętny i rozważny konsument. Dodatkowo, informacje powinny być łatwe do odczytania. Oznacza to, że przekaz powinien być dla konsumenta czytelny, a wszelkie ryzyko zniekształcenia przekazu z przyczyn technicznych ciąży na przedsiębiorcy.

 

oznacz moderatorów
1 ODPOWIEDŹ 1

xyz96
#21 Demiurg#

To anulowanie to zgodnie ze stanowiskiem Allegro odstąpienie od umowy na podstawie art. 27 Ustawy konsumenckiej. Forma odstąpienia, zgodnie z prawem, nie jest określona i może być dowolna - wystarczy jakiekolwiek zawiadomienie o rezygnacji.

oznacz moderatorów