anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Hej! Ile czasu ma allegro na włączenie smarta na moim profilu od ukończenia kursu ?

KREATYWNI_PL
#7 Wielbiciel#
 
oznacz moderatorów
6 ODPOWIEDZI 6

kostas11
#21 Demiurg#

@KREATYWNI_PL a spełniasz warunki ?

  1. Do Programu mogą przystąpić wszyscy Użytkownicy, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

a) nie wcześniej niż 1.01.2022 r. zarejestrują jedno lub więcej Kont Firma i przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia tej rejestracji spełnią warunki przewidziane w lit b-e poniżej,

b) żadne z zarejestrowanych Kont Firma w okresie, o którym mowa lit a. powyżej nie jest zablokowane ,

c) Konto/Konta Firma spełniają warunki przewidziane w art. III ust 2 lit b-d oraz art. III ust.3. Regulaminu Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających.

d) Użytkownicy Konta/Kont Firma ukończyli Kurs,

e) poziom jakości sprzedaży w ramach wszystkich Kont Powiązanych nie jest niższy niż „neutralny”, zgodnie z przyjęta przez Organizatora skalą jakości sprzedaży wskazaną na stronie: https://allegro.pl/pomoc/dla-sprzedajacych/jakosc-mojej-sprzedazy/czym-jest-i-w-czym-pomoze-mi-panel...

  1. Użytkownik jest automatycznie objęty Programem po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej.

  2. Celem Programu jest ułatwienie Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających korzystania z Usługi Allegro Smart ! na zasadach przewidzianych w Regulaminie Usługi Allegro Smart! Dla Sprzedających, poprzez zwolnienie ich z obowiązku przewidzianego w nim art. III ust 2 lit a. Zwolnienie z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obowiązuje przez 3 miesiące liczone od dnia, w którym w Uczestnik spełnił warunki przewidziane w ust 1 lit a powyżej.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

KREATYWNI_PL
#7 Wielbiciel#

no to nie wiem czemu jeszcze nie mam sparta

 

oznacz moderatorów

KREATYWNI_PL
#7 Wielbiciel#

smarta

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@KREATYWNI_PL a warunki spełnione ?

Konto/Konta Firma spełniają warunki przewidziane w art. III ust 2 lit b-d oraz art. III ust.3. Regulaminu Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

KREATYWNI_PL
#7 Wielbiciel#

ok już smart jest widoczny

oznacz moderatorów

KREATYWNI_PL
#7 Wielbiciel#

smart jest widoczny ale nie w starszych ofertach mimo że jest np przesyłka allegro dpd

oznacz moderatorów