anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

CZY KTOŚ SIĘ SPOTKAŁ Z ODMOWĄ SPRZEDAJĄCEGO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ NIPU DLA OSOBY FIFZYCZNEJ

nescom
#1 Nowicjusz#

Witam

kupiłem na allegro od firmy preparat witaminowy, podałem dane w zakładce ze chce dostać fv dla osoby fizycznej bez podania numeru (NIP - mam takie prawo - https://www.podatki.biz/artykuly/faktura-dla-osoby-fizycznej-nieprowadzacej-dzialalnosci-gospodarcze...).

Dostałem w przesyłce zamiast fv paragon.

Sprzedawca upiera się że nie może tego wystawić bo musi mieć ale przepisy z linku stanowią inaczej.(ale inny jak kupuję to wystawiają fv bez NIP imienną bez problemu).

podpiera się opisem z Allegro (link:  https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/od-dzis-wchodzi-obowiazek-podawania-nip-u-na-paragonie-7w7jWGLa... )  sęk w tym że ta informacja dotyczy FIRMA a nie osób fizycznych.

Allegro zapomniało dopisać ze są fv vat na żądanie - treść z linku powyżej

Faktura na żądanie

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma jednak pełne prawo żądać wystawienia faktury. Dane, które powinna zawierać faktura określone są w art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Elementów tych jest ponad dwadzieścia. Jednym z nich jest numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług zidentyfikowany jest dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Jest to element najbardziej problematyczny ze wszystkich składników faktury jeśli chodzi o takie dokumenty wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzącej działalności. Faktura taka nie musi bowiem zawierać NIP. Czy w związku z tym faktura VAT dla osoby fizycznej musi być opatrzona PESEL-em?

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników są dwa rodzaje identyfikatorów podatkowych:

  • PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Można zatem odnieść wrażenie, że na fakturze dla osoby fizycznej musi zostać podany PESEL. Art. 106e ust. 1 pkt 5 mówi, że sprzedawca na fakturze dla osoby fizycznej zawrzeć musi numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Numer PESEL z kolei nie jest nadawany na potrzeby VAT. Tak więc osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie dysponuje numerem, za pomocą którego byłaby zidentyfikowana na potrzeby VAT. W związku z tym sprzedawca wystawiający fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie jest obowiązany do umieszczenia na niej numeru PESEL nabywcy.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT jeżeli osoba fizyczna zażąda wystawienia faktury vatowiec ma obowiązek dokonać tej operacji. Jeżeli żądanie otrzymania faktury nabywca zgłosił po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury. Może to uczynić na zasadzie dobrowolności.

Ustawodawca w art. 106i ust. 6 ustawy o VAT określił terminy w jakich vatowiec powinien osobie zgłaszającej takie żądanie fakturę wystawić:

  • nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,
  • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania - pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od końca miesiąca dostarczenia towaru lub wykonania usługi.