anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Jak zrezygnować z limitu odnawialnego Allegro ?

MAMY ROZWIĄZANIE!
Sylwester_Roman
#1 Nowicjusz#

Nie potrzebuję tego.

oznacz moderatorów
33 ODPOWIEDZI 33
xyz96
#21 Demiurg#

Limitu w ramach rat Od.nowa? Musisz osobiście odwiedzić placówkę banku lub wysłać odpowiednie pismo listem poleconym. Zadzwoń do banku i zapytaj o szczegóły.

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@Sylwester_Roman rozwiązać umowę z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. pomoże Ci w kwestiach dotyczących:

  • odstąpienia od umowy lub zamknięciu limitu

Z bankiem skontaktujesz się na jeden z poniższych sposobów:

  • poprzez System Bankowości Internetowej
  • przez Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta banku pod numerem 48 503 221 521.
  • możesz również przyjść do placówki banku - listę placówek znajdziesz tutaj.
________
Κώστας
oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

Niestety to nie takie proste, ja w styczniu wypowiedziałem im umowę na limit odnawialny a te dziady dalej mi przysyłają comiesięczne rozliczenia 😕 Właśnie próbuje się dodzwonić na infolinię tego dziadowskiego banku za pierwszym razem konsultant zgłosił się już po 25 min oczekiwania, ale po zadaniu przeze mnie pytania cisza w słuchawce... próbuję dzwonić jeszcze raz. Masakra. Lepiej trzymać się z daleka od BNP!

oznacz moderatorów
kalutia
#1 Nowicjusz#

Ja już jestem 13 min na linii i nie zgłasza się nikt ... 

oznacz moderatorów
ZibiK30
#18 Luminarz#

@pppzzz A na jaki okres jest zawarta umowa? Powinieneś mieć w umowie napisane na jaki okres zawarta i warunki jej wypowiedzenia jak i koszty wypowiedzenia przed końcem okresu umowy.

Może została już wypowiedziana u Ciebie, skoro twierdzisz iż wypowiedziałeś. Pewnie chciałeś to zrobić bez dodatkowych opłat, kar, więc tylko teraz liczą do końca umowy to co im się należy zamiast umowną karę płacić.

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

Umowa zawarta prawie 2 lata temu na okres 12 miesięcy. Znalazłem też taki zapis w umowie:

§7 ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY
1. Umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem z upływem:
1) miesiąca, jeżeli wypowiedzenia dokonuje Posiadacz,
2) dwóch miesięcy, jeżeli wypowiedzenia dokonuje Bank.

oznacz moderatorów
ZibiK30
#18 Luminarz#

@pppzzz A nie masz może zapisu w umowie, ze jeśli nie zostanie wypowiedziana przed okresem końca umowy to automatycznie zostaje przedłożona o kolejny rok? 

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

z tego paragrafu, który wkleiłem w poprzedniej wypowiedzi wynika, że umowa powinna być rozwiązana miesiąc po wypowiedzeniu przeze mnie. W tym paragrafie jest też taki punkt:

4. Umowa ulega rozwiązaniu także:
1) z upływem terminu jej obowiązywania albo,
2) w razie śmierci Posiadacza albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy nie wynika z tego że umowa powinna być rozwiązana automatycznie po upływie 12 miesięcy?

oznacz moderatorów
ZibiK30
#18 Luminarz#

@pppzzz W umowach nie ma zapisów "powinna" są tylko sformułowania że wygasa z końcem jej terminu lub zostaje przedłużona. U Ciebie jak widać nie wygasła a raczej została przedłużona lub nadal trwa ze względu na nieskuteczne jej wypowiedzenie. Wypowiadałeś ją słownie, czy pisemnie?

To co wklejasz, te zapisy, jaki jest ich tytuł?  to opcje wypowiedzenia umowy przez bank czy Ciebie?

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

oczywiście że pisemnie, wysłałem im skan wypowiedzenia z własnoręcznym podpisem. Punkt 4 paragrafu 7 mówi chyba wyraźnie że umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu jej obowiązywania?

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

Cały paragraf 7

§7 ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY
1. Umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem z upływem:
1) miesiąca, jeżeli wypowiedzenia dokonuje Posiadacz,
2) dwóch miesięcy, jeżeli wypowiedzenia dokonuje Bank.
2. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę, jeżeli ocena zdolności kredytowej Posiadacza jest negatywna lub zachodzi co najmniej jedna z niżej
wymienionych przesłanek:
1) Posiadacz opóźnia się przez co najmniej 14 dni ze spłatą Minimalnej kwoty do zapłaty i pomimo wezwania przez Bank pod rygorem
wypowiedzenia Umowy do dokonania zaległej spłaty w terminie nie krótszym niż 14 Dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, Posiadacz
nie dokona spłaty lub nie skorzysta z prawa, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy,
2) Posiadacz przedłożył nieprawdziwe lub sfałszowane dokumenty lub złożył nieprawdziwe lub sfałszowane oświadczenia, mające wpływ na
podjęcie przez Bank decyzji kredytowej,
3) Posiadacz skorzystał z Limitu kredytowego niezgodnie z celem, na jaki Limit kredytowy został udzielony,
4) braku dostarczenia żądanych przez Bank informacji i dokumentów, wymaganych w ramach stosowanych przez Bank środków bezpieczeństwa
finansowego (w szczególności brak kontaktu z Posiadaczem, brak uzyskania aktualnych dokumentów, w tym w szczególności dokumentu
tożsamości, brak możliwości potwierdzenia wymaganych danych), określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5) negatywnej oceny ryzyka w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
6) naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Posiadacza przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem
terroryzmu lub wykorzystywania działalności Banku do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi,
7) wykonania transakcji na rachunek lub uznania w Limit Posiadacza środkami z realizacji zlecenia płatniczego złożonego przez osobę, grupę lub
podmiot wymieniony na listach osób, grup, podmiotów, w stosunku do których stosowane są szczególne środki ograniczające obrót finansowy
na podstawie prawa Unii Europejskiej, powszechnie obowiązujących przepisów krajowych oraz OFAC (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi
Aktywami w Departamencie Skarbu USA), ONZ, FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy).
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP
526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony
7112
Contract_CP1005_20190304 / 7022001.0 str. 4 z 7
3. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę także w przypadku braku Transakcji, poza okresowym naliczaniem odsetek lub pobieraniem prowizji i opłat,
utrzymującym się co najmniej przez okres 6 kolejnych miesięcy na Rachunku Limitu kredytowego.
4. Umowa ulega rozwiązaniu także:
1) z upływem terminu jej obowiązywania albo,
2) w razie śmierci Posiadacza albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu obowiązywania Umowy powinny zostać złożone przez Bank na piśmie pod rygorem nieważności,
a przez Posiadacza na piśmie pod rygorem nieważności lub na dedykowanym wniosku dostępnym w Systemie Bankowości Internetowej pod
rygorem nieważności i mogą zostać odwołane w każdej formie przewidzianej w Regulaminie.
6. Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w zakresie funkcjonalności określonej jako
Transakcja Limitem w Allegro, w przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Bankiem a Allegro w tym zakresie. W przypadku dokonania takiego
wypowiedzenia, Umowa pozostaje w mocy w zakresie funkcjonalności Karty wirtualnej, o ile zostanie do tego czasu udostępniona przez Bank. 

oznacz moderatorów
ZibiK30
#18 Luminarz#

@pppzzz Tak z tego wynika, ze dobrze odstąpiłeś od umowy i nie wiem dlaczego nadal przysyłają comiesięczne rozliczenia. Dodzwonisz się w końcu to daj znać dlaczego.

Nagrywaj sobie rozmowy i informuj że także rejestrujesz rozmowę 😉

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów
bartek240895
#7 Wielbiciel#

Macie jakiś wzór wypowiedzenia? 

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

@bartek240895 normalnie piszesz że rezygnujesz z usługi limitu odnawialnego z rachunkiem o numerze ... i podajesz numer umowy.

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

Jednak nie dodzwoniłem się na infolinię. Wszedłem na ich stronę żeby poszukać jakiegoś kontaktowego maila, ale nic nie znalazłem poza kilkoma mailami sugerującymi że zajmują się czymś innym. Wysłałem na te wszystkie maile jeszcze raz swoją wiadomość ze stycznia z pytaniem jak się od nich uwolnić i prośbą o przekazanie wiadomości do odpowiedniego działu. Gdzieś po godzinie dostałem odpowiedź z maila kontakt@bnpparibas.pl że przesłana wiadomość została przekazana do odpowiedniego Departamentu Banku, celem realizacji dyspozycji i okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc i jest liczony od daty wpływu pisma do Banku. Po jego zakończeniu rachunek kredytowy zostanie zamknięty.

oznacz moderatorów
bartek240895
#7 Wielbiciel#

Dokładnie tak jak Tobie, przysłali mi wiadomość. Miejmy nadzieję że za miesiąc już będzie wszystko okey. 

oznacz moderatorów
ZibiK30
#18 Luminarz#

@pppzzz Czyli, ze co? Poprzednie wypowiedzenie nie było wypowiedzeniem czy też wysłałeś je gdzie indziej? oby nie do pracy 😉 a tak na serio to płacisz co miesiąc? więc się upomnij o zwrot jeśli tamto wypowiedzenie było dobrze zaadresowane

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

nie mam pojęcia czemu w ogóle nie rozpatrzyli mojego pierwszego wypowiedzenia. Nie chce mi się już dociekać dlaczego i tracić czasu na to. Nic nie płacę bo saldo miałem 0 od ponad roku, ale wolę to usunąć skoro nie korzystam, bo kto wie czy nagle nie przyjdzie im do głowy wprowadzić miesięczną opłatę za samo posiadanie takiej usługi, nawet jak się z niej nie korzysta. Raz już tak miałem, że darmowe konto w banku, którego nie używałem od jakiegoś czasu nagle przestało być darmowe a ja się zorientowałem po ponad roku 😕

oznacz moderatorów
pppzzz
#9 Pomysłodawca#

a jednak ciąg dalszy przepychanki z bankiem Biurokracja Na Piedestale... po 6 dniach od wysłania drugiego wniosku o rezygnację z usługi dostałem odpowiedź, że wniosek nie może być zrealizowany ze względu na to, że nie ma w nim mojego nr pesel lub daty urodzenia. No tak, przecież adres email taki sam jak podany przy rejestracji usługi, imię i nazwisko, adres, własnoręczny podpis, nr rachunku usługi i nr umowy, podane we wniosku, to za mało aby zidentyfikować klienta i autoryzować wniosek. 

Chociaż przed wysłaniem pierwszego wniosku w styczniu dzwoniłem na infolinię, gdzie powiedzieli, że we wniosku ma być tylko podany nr konta i nr umowy.

Masakra...

oznacz moderatorów