anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Towar zostal uszkodzony w transporcie przez kuriera a kupujacy nie sporzadzil protokołu, co robić?

qb23
#7 Wielbiciel#
 
oznacz moderatorów
4 ODPOWIEDZI 4

xyz96
#21 Demiurg#

Nie miał takiego obowiązku. UOKiK zabrania wymogu sporządzenia protokołu szkody. Bez tego też jego reklamację sprzedawca musi rozpatrzyć i uznać lub odrzucić. Poza tym nie wiadomo czy na pewno uszkodzenie powstało w transporcie.

oznacz moderatorów

pinsplash
#21 Demiurg#

@qb23 Jak nie opiszesz dokładnie - to cięzko będzie ci dokładnie pomóc...

_______
BRÓSLI
oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@qb23 reklamację musisz rozpatrzyć, protokół nie jest podstawą do nie przyjęcia ale klient powinien to zrobić bo jak teraz udowodni że sam nie uszkodził 🙂  Ostatnio ktoś pisał że dzwonił do rzecznika konsumenta i też zalecali spisanie 🙂 Po za tym odbiorca w tym przypadku utrudnia dochodzenie Ci odszkodowania za uszkodzenie w transporcie, a jak odebrał bez zastrzeżeń to jego problem, a jeśli nie było widać z zewnątrz uszkodzeń ma 7 dni na sporządzenie protokołu.

Tu masz interpretację sądu http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@qb23 Nie sugeruj się pojedynczym wyrokiem w jakiejś nietypowej sprawie. Generalnie kupujący nie ma obowiązku sporządzania żadnych protokołów, o czym informuje też Allegro;

https://spolecznosc.allegro.pl/t5/dyskusje-kupujących/uszkodzony-towar/m-p/135184#M44643

@atexim Karol-Ewelina na pewno już rozwiązali problem, ale muszę Cię poinformować, że nie masz racji. Sprzedający (jeśli jest przedsiębiorcą) jest odpowiedzialny za całość usługi - za przedmiot oraz transport. Kupujący ma więc prawo reklamować produkt z tytułu rękojmi, a sporządzenie protokołu szkody przy kurierze nie jest wymagane - w dalszym ciągu Kupującemu przysługują uprawnienia konsumenckie z tytułu rękojmi, brak protokołu może jedynie utrudnić reklamacje.

   Monika
   Moderator
oznacz moderatorów