anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Kto odpowiada za zniszczoną przesyłkę kupioną od prywatnego sprzedającego?

Client:103197693
#1 Nowicjusz#

Witam,kupiłem terrarium od osoby prywatnej na Allegro lokalnie i przyszło całe potłuczone co dam dalej zrobić ?

oznacz moderatorów
10 ODPOWIEDZI 10

la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@Client:103197693 jeśli zakup nastąpi od osoby prywatnej to wydanie towaru przez sprzedającego następuje z chwilą przekazania przesyłki do przewoźnika. Oznacza to, że odpowiedzialność za przesyłkę w momencie przekazania przewoźnikowi przechodzi na kupującego. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki, reklamację do przewoźnika może złożyć nadawca - sprzedający, ale może również upoważnić do tego kupującego.
Czyli w tej sytuacji powinieneś reklamować przesyłkę u przewoźnika. 

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Na logikę nie kupuj więcej szkła od osoby prywatnej!😮

oznacz moderatorów

kolekcjoner608
#21 Demiurg#

To nie ma znaczenia kto wysyła szkło tylko jak nadawca je zabezpieczy a dostawca dostarczy. Teraz to dostawcy mają niezły zamęt i wszystko jest upychane byle jak najwięcej weszło .Terrarium pewnie szło razem z innymi dużymi gabarytami (opony ,meble ,cięższy sprzęt metalowy) i miało małe szanse przetrwania. Patrzyłem 3 dni temu jak to wygląda na busiku kuriera jak mi zderzak przywiózł .

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Ma duże znaczenie i sam sobie na to odpowiedziałeś, ktoś co się zajmuje tym na co-dzień wie jak zapakować.😁

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@Client:103197693 
Powinieneś niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika. Jako Adresat przesyłki nie musisz (zgodnie z obowiązującymi przepisami) mieć żadnego upoważnienia od Nadawcy.
Ponadto poinformuj Sprzedającego o zaistniałej sytuacji (uszkodzonej rzeczy oraz złożonej reklamacji u przewoźnika). Nadawca również ma prawo złożyć reklamację u przewoźnika.

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@Client:103197693 Złóż reklamację sprzedawcy.

Na podstawie art. 544 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 K.c.).

Wynika z tego, że jeśli zapłaciłeś z góry, a nie dopiero po zbadaniu rzeczy, sprzedawca odpowiada za uszkodzenia. Tym bardziej, że to on, a nie Ty, zawierał umowę z przewoźnikiem na dostarczenie rzeczy. 

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@xyz96 
Dokształć się jeszcze w zakresie: co to jest "miejsce spełnienia świadczenia" (bo przywołany Art. 544 dotyczy tylko przypadków gdy "rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia".

Na Allegro miejsce spełnienia świadczenia jest określane w formularzu opcji dostawy (jako adres dostawy), a przy braku takiego wskazania tym miejscem jest (na podst. Art. 454 kc) siedziba/adres zamieszkania Kupującego. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia (czyli zapłata przed dostawą lub najpóźniej w chwili dostawy).

Wprawdzie przywołany tu Art 544 nie dotyczy opisanej sytuacji, więc wnioski z niego płynące nie wpływają na prawa i obowiązki stron transakcji w omawianym przypadku, to jedna należy zauważyć (i z całą mocą podkreślić) , że skonstruowany przez Ciebie (sprzeczny z zasadami logiki) wniosek iż: Wynika z tego, że jeśli zapłaciłeś z góry, a nie dopiero po zbadaniu rzeczy, sprzedawca odpowiada za uszkodzenia. 
jest fałszywy.
Art 544 p.2 wskazuje bowiem moment obowiązku spełnienia świadczenia pieniężnego dłużnika (w sytuacji gdy zachodzą przesłanki określone w p.1) - co oznacza że ów świadczenie pieniężne może być spełnione wcześniej jednak nie później niż po nadejściu rzeczy i umożliwieniu jej zbadania.
Jednak wobec faktu, iż Art 544 kc odnosi się (jak wskazano) do zupełnie innych sytuacji - dalsze rozważania dotyczące go w tym temacie są bezprzedmiotowe.


Tym bardziej, że to on, a nie Ty, zawierał umowę z przewoźnikiem na dostarczenie rzeczy. 

Nie ma znaczenia dla odpowiedzialności za ryzyko uszkodzenia lub utraty - kto zawarł Umowę z przewoźnikiem.
Umowa z przewoźnikiem mogła być przecież zawarta przez stronę trzecią (np. Allegro) i co wtedy ???
Zgodnie z prawem przewozowym: do złożenia reklamacji przewoźnikowi uprawniony jest zarówno Nadawca jak i Adresat (oraz inne podmioty posiadające stosowne pełnomocnictwa ww.). Adresatem (co nie ulega wątpliwości) był Kupujący. Nadawcą mógł być Sprzedawca (albo np. Allegro gdy Sprzedawca korzystał z usług spedycyjnych z przedrostkiem "Allegro" w nazwie usługi.

@Client:103197693 
Dla Ciebie istotne są postanowienia (wspomnianego wcześniej) 
Art. 548 kc. oraz Art 455 kc:
§ 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Jeżeli stwierdziłeś uszkodzenie rzeczy w transporcie masz obowiązek o którym mowa powyżej, więc tak jak pisałem poprzednio: złóż reklamację przewoźnikowi - bo tylko w ten sposób można ustalić odpowiedzialność (lub jej brak) przewoźnika za uszkodzenia w transporcie.

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

EDIT: Chodzi o Art. 545 a nie 455

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@A3dam Ale nie ty mi będziesz dyktował, z czego mam się dokształcać. Moje wykształcenie mi wystarcza i nie muszę tu leczyć kompleksów jako niespełniony prawnik. Na temat odpowiedzialności za przesyłkę w tym przypadku wyrażam własną opinię i wskazuję właściwe przepisy. 

Poza tym tak, doskonale wiem, że wszystkie moje wnioski w podobnych sprawach są fałszywe, a tylko ty masz zawsze rację. 

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@xyz96 
i wskazuję właściwe przepisy. 

Jak wykazałem powyżej: przywołany przez Ciebie przepis nie dotyczy sytuacji opisanej przez Autora wątku. Tu nie trzeba nawet znajomości prawa- wystarczy znać podstawy logiki (w tym przypadku wiedzieć np. co to jest implikacja).

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów