anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

nieodebrana paczka, a zwrot kosztów

gawcar2022
#7 Wielbiciel#

Klient zrobił zakupy bez Smart. Zapłacił za przesyłkę i towar. Nie odebrał paczki z paczkomatu i paczka wróciła. Czy jeśli klient oczekuje zwrotu środków to zwracamy za sam towar?  Koszt wysyłki będzie przecież przeze mnie poniesiony.

oznacz moderatorów
23 ODPOWIEDZI 23

LEW433
#21 Demiurg#

Jak odstąpił od umowy zakupu to zwracasz całość. Nie odstąpił, towar nadal należy do niego i niech napisze, odpowie czego oczekuje.

oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

@gawcar2022 w przypadku sprzedaży konsumenckiej oraz rezygnacji klienta masz obowiązek zwrócić oprócz kwoty za towar najniższy koszt nadania jaki klient miał do wyboru dokonując zakupu . Możesz z kwoty zwrotu potrącić koszt powrotu przesyłki jeśli takowy wystąpił .

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mdrogeria 
Możesz z kwoty zwrotu potrącić koszt powrotu przesyłki jeśli takowy wystąpił .


W przypadku NIEODEBRANIA przesyłki (uchybienie obowiązkowi odebrania zamówionej rzeczy) z kwoty zwrotu można również potrącić również inne poniesione koszty związane z obsługą tego zamówienia, które wywołały szkodę u sprzedającego (np. koszty wysyłki, które musiał zwrócić konsumentowi w związku z odstąpieniem od Umowy, koszty pakowania, koszty obsługi zamówienia, etc.) - kupujący ma obowiązek naprawienia szkody powstałej w związku z niewywiązaniem się z ustawowych obowiązków przez kupującego.

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

@A3dam tak , masz rację , ale nie ma to zastosowania na allegro .

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mdrogeria 
???!

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

@A3dam !!!!!

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mdrogeria 
tak , masz rację , ale nie ma to zastosowania na allegro .

Czyżbyś chciał przez to przekazać, że: obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania na Allegro ?

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

@A3dam nie znasz życia ? Czytasz wątki i wiesz z jakimi problemami borykają się sprzedawcy za sprawą roszczeniowych klientów oczywiście w poklasku ze strony allegro .

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mdrogeria 
Większość opisywanych tu problemów (zarówno przez sprzedawców jak i chyba przede wszystkim przez kupujących) to problemy wywołane właśnie przez osoby opisujące swoje problemy, a których zdolność do rozsądnego, samodzielnego myślenia została w znacznym stopniu ograniczona przez mogące wprowadzać w błąd: działania lub zaniechania Allegro.

Jednak nawet roszczeniowego konsumenta, podobnie jak sprzedawcę czy pracownika Allegro - obowiązują przepisy prawa.

Ponieważ Art. 100 kp zwalnia pracownika z obowiązku wykonywania poleceń służbowych, które są sprzeczne z obowiązującym prawem (a do takich może należeć np. polecenie umyślnego wprowadzania Użytkowników Serwisu w błąd) - pracownik może być pociągnięty do indywidulanej odpowiedzialności (niezależnie od pociągania do odpowiedzialności jego pracodawcy) i ew. zasłanianie się wykonywaniem poleceń służbowych nie jest w takiej sytuacji skuteczne.

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

AptekaNatolinska
#14 Krzewiciel#

  @ko_alka @mr_oma @la_nika @nat_not @_HolaOla_   czy Panie moderatorki zechca zająć stanowisko, bo nie wydajemi sie aby allegro NIE obowiazywało stosowanie sie do cytowanych przepisów prawnych. Kto ma rację i jak to do końca jest traktowane na allegro.

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@AptekaNatolinska chyba za krótko tu sprzedajesz albo nie było okazji się przekonać do czego zdolne jest allegro 😄

To co powinno być zgodne z prawem i przestrzegane tu często nie ma zastosowania 😞

________
Κώστας
oznacz moderatorów

AptekaNatolinska
#14 Krzewiciel#

Mówisz, ? ja tu już od 20 lat, ale mój specyficzny asortyment nie pozwala na takie różne wygłupy kupujących. A co do "wygłupów" allegro to tez już swoje dostałam. I dlatego uwielbiam im wbijać szpileczki przy każdej okazji.

oznacz moderatorów

AptekaNatolinska
#14 Krzewiciel#

@kostas11  własnie dlatego panie moderatorki siedzą cicho, bo nie wiedzą co odpowiedzieć,  jak powiedzą zgodnie z prawem to wylecą z roboty , jak odpowiedza, ze zgodnie z allegro to można je pozwać do sądu. Pracodawca nad głową, rozjuszony tłum daleko......daleko - wybieraj sam.

oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@AptekaNatolinska 
Art. 486 kc
1. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody [...]

2. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

Kupujący, który uchylił się od przyjęcia zamówionej przesyłki lub oświadczający, że jej nie odbierze - pozostaje w tzw. zwłoce. W tej sytuacji sprzedawca może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody (braku możliwości spełnienia świadczenia jakim była sprzedaż towaru i jej wydanie kupującemu)

 

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mr_oma
Była Moderatorka
Była Moderatorka

@gawcar2022, zachęcam Cię do kontaktu z kupującym, aby dowiedzieć się, czy odstępuje od zamówienia. Brak odbioru przesyłki nie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.

W ostateczności, w przypadku braku reakcji ze strony kupującego, po wyznaczeniu dodatkowego terminu możesz odstąpić od umowy na podstawie artykułu 491 Kodeksu Cywilnego i zwrócić kupującemu pieniądze. Przy zwrocie wpłaty możesz zmniejszyć kwotę o koszt nieodebranej paczki. Kupujący powinien otrzymać zwrot kosztu towaru plus koszt najtańszej przesyłki dostępny w ofercie (chyba, że był np. Smart). Pamiętaj jednak, że jeśli kupujący nie odbiera przesyłki Allegro Inpost, nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z jej odesłaniem.

   Maja
   Moderatorka


   _____________
   Daj znać, co myślisz o Allegro Gadane i wypełnij ankietę! 🙂
oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mr_oma 
... możesz odstąpić od umowy na podstawie artykułu 491 Kodeksu Cywilnego i zwrócić kupującemu pieniądze.  Kupujący powinien otrzymać zwrot kosztu towaru plus koszt najtańszej przesyłki dostępny w ofercie .

W przypadku gdy odstąpienia od umowy z Art. 491 kc dokona sprzedający - to nie musi On zwracać żadnych kosztów przesyłek poniesionych przez kupującego.

Natomiast gdy konsument odstąpił od Umowy z  Art. 27 UoPK ale pozostawał w zwłoce j.w. (np. nie odebrał zamówionej przesyłki) to od należnych mu kwot wynikających z UoPK można potrącić kwoty wynikające np. z Art. 486 kc. Np. poniesiona przez sprzedawcę opłata za przesyłkę SMART! - może być zaliczana do szkód związanych z tym zamówieniem.

Innymi słowy: złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta po przyjęciu oferty zakupu przez sprzedawcę nie likwiduje zobowiązań konsumenta podjętych (nałożonych przepisami) przed odstąpieniem od Umowy (np. zwalniają go z obowiązku zapłaty za zamówienie oraz odbioru przesyłki zamówioną rzeczą), ale nakłada na niego dodatkowe obowiązki wynikające ze skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy (np. obowiązek zwrotu rzeczy do sprzedającego - odesłania w terminie do 14 dni od odstąpienia, odpowiedzialność za ew. zmniejszenie wartości rzeczy, etc.)

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mr_oma
Była Moderatorka
Była Moderatorka

@A3damNatomiast gdy konsument odstąpił od Umowy z  Art. 27 UoPK ale pozostawał w zwłoce j.w. (np. nie odebrał zamówionej przesyłki) to od należnych mu kwot wynikających z UoPK można potrącić kwoty wynikające np. z Art. 486 kc. Np. poniesiona przez sprzedawcę opłata za przesyłkę SMART!  - z tym nie możemy się zgodzić, bo byłoby to sprzeczne z ustawą z  o prawach konsumenta, która mówi jednoznacznie o tym, jakimi kosztami można obciążyć konsumenta.

Jeśli doszło do skutecznego odstąpienia przez konsumenta to stosujemy przepisy ustawy bez względu na to, czy doszło do zwłoki czy nie. W kwestii ew. zwłoki możemy natomiast zastosować odpowiednie przepisy z KC. Szkodą nie będzie tutaj opłata za Smart! ponieważ ona i tak występuje bez względu na to czy kupujący popadł w zwłokę czy też nie.

   Maja
   Moderatorka


   _____________
   Daj znać, co myślisz o Allegro Gadane i wypełnij ankietę! 🙂
oznacz moderatorów

A3dam
#19 Nestor#

@mr_oma 
Jeśli doszło do skutecznego odstąpienia przez konsumenta to stosujemy przepisy ustawy bez względu na to, czy doszło do zwłoki czy nie. W kwestii ew. zwłoki możemy natomiast zastosować odpowiednie przepisy z KC.

Tak.


Szkodą nie będzie tutaj opłata za Smart! ponieważ ona i tak występuje bez względu na to czy kupujący popadł w zwłokę czy też nie.
NIE.

W przypadku gdy kupujący nie uchybia swoim obowiązkom - opłata za SMART! jest kosztem.
Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę nie stanowią szkód wywołanych działaniem lub zaniechaniem kupującego o ile kupujący nie dopuszcza się działań lub zaniedbań naruszających prawo.
O tym czy poniesiony przez przedsiębiorcę koszt można zaliczyć do szkód decyduje zachowanie kupującego.
Szczególnie jaskrawo jest to widoczne w sytuacji gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z Art. 27 UoPK jest składane już po upływie terminu na odbiór przesyłki. 

Opłata poniesiona przez sprzedającego za SMART! może być jednak zaliczona do szkód w przypadku gdy kupujący pozostał w zwłoce (niezależnie od tego czy doszło po złożeniu zamówienia do odstąpienia od Umowy czy nie).

Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do chaosu polegającego m.in. na ewentualnym przenoszeniu ciężaru obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów z osoby uchybiającej obowiązkom wynikającym z przepisów prawa na osobę tego prawa przestrzegającą.

P.S.
Znane są przypadki gdy zaliczano do szkód spowodowanych nieodebraniem przesyłki także utracone korzyści związane bezpośrednio z taką transakcją.

Allegro powinno z większą starannością prowadzić politykę informacyjną dla Kupujących.
Jak widać informacja o tym, że kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną rzecz - nie tylko nie jest należycie przekazywana przez Serwis, ale w wypowiedziach pracowników Allegro można znaleźć fałszywe - wprowadzające w błąd informacje, np. że po odstąpieniu od Umowy z Art. 27 UoPK można nawet zamówionej przesyłki nie odbierać - bez żadnych konsekwencji !

*** Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności (UOKiK) ***
oznacz moderatorów

mdrogeria
#21 Demiurg#

@A3dam masz stanowisko allegro i co ? sprawa w sądzie ...  gdzie czas ... koszty , stres . Jest prostszy spoosób , takie kwiatuszki należy umieścić w marży na tyle wysoko , aby wyjść na swoje  .Bezstesowo  ,bez dyskusji i negatywów pracować spokojnie dalej , a klient niech buli skoro jednemu czy drugiemu się ,, nie chciało ,, . Obserwuję i widzę ,że ten sposób praktykuje już weeeelu sprzedawców bo jest skuteczniejszy niż łażenie po sądach i szarpanie nerwów . W zapisach i paragafach pisze ,że sprzedawca ,, ma prawo ,,  , ale nigdzie nie jest zapisane ,że musi .

oznacz moderatorów