anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Zaginiony zwrot paczki - Inpost

Afra609
#7 Wielbiciel#

Cześć, mam takie pytanie bo pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Kto ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie reklamacji do przewoźnika - Inpost - w momencie zaginięcia paczki? Paczka , która zaginęła była paczką zwrotną do Sprzedającego. Inpost potwierdził, zaginięcie paczki i poprosił o spisanie reklamacji. I tutaj jest moje pytanie kto spisuje reklamacje? Czy to należy do mnie czy do Sprzedającego? Będę wdzięczna za informacje i pomoc. 

oznacz moderatorów
12 ODPOWIEDZI 12

Paint_Box
#12 Orędownik#

@Afra609Czy to był zwrot konsumencki, czyli odesłałaś paczkę po wypełnieniu formularza zwrotu na Allegro? Jeśli tak, sprzedawca musi Ci oddać pieniądze nawet wtedy, gdy paczka zaginęła, o ile masz dowód odesłania rzeczy. Poniżej stanowisko UOKiK w tej sprawie. Reklamacja zaginionej paczki to odrębna procedura, która nie wstrzymuje obowiązku zwrotu wpłaty. Możesz ją prowadzić Ty, ale możesz też upoważnić do tego sprzedawcę.

Zwrot płatności przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta reguluje przepis art. 32 ustawy o prawach konsumenta (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) , zgodnie z którym:

Art.  32.

  1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Spełnione zostały warunki wynikające z ustępu trzeciego powyższego przepisu, zatem można domagać się zwrotu pieniędzy od przedsiębiorcy.

Zaginięcie przesyłki można reklamować niezależnie, ew. scedować to uprawnienie na przedsiębiorcę, aby dochodził odszkodowania we własnym zakresie. Jak wskazałam wyżej, wystarczające jest samo odesłanie przesyłki i przedstawienie na tę okoliczność dowodu.

 

W razie dalszych problemów, sugeruję skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

 

Rzecznicy konsumentów działają w powiatach i miastach na prawach powiatu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1076 z ... do zadań rzeczników należy m.in.:

  1.       zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (np. poprzez odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt),
  2.       udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony prawa konsumentów,
  3.       występowanie z interwencjami do przedsiębiorców (głównie sprzedawców, usługodawców, dostawców mediów) w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

Dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php oraz https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

 

Z poważaniem,

Joanna B

Konsumenckie Centrum E-porad

oznacz moderatorów

Afra609
#7 Wielbiciel#

Zakup był od firmy a nie osoby prywatnej. Zwrotu dokonałam poprzez Allegro - wygenerowany został kod zwrotu. Paczka została odebrana z paczkomatu i zaginęła. Sprzedawca twierdzi, że to ja mam się ubiegać o zwrot środków i złożyć reklamację do Inposta.

oznacz moderatorów

Paint_Box
#12 Orędownik#

@Afra609W takim razie wszystko co powyżej obowiązuje. Sprzedawca już teraz musi Ci oddać pieniądze. Postępowanie reklamacyjne to oddzielna procedura, możesz do tego upoważnić sprzedawcę. Jeżeli masz problem ze zwrotem wpłaty, otwórz spór; https://allegro.pl/dyskusje/nowa zgłoś problem i po 24 godzinach poproś tam o pomoc Allegro. Jeżeli będzie trzeba, powołaj się na wyżej cytowane przepisy.

Nawet jeśli paczka się nie odnajdzie, sprzedawca musi Ci oddać pieniądze.

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@Afra609 spisz reklamację bo to Ty jesteś nadawcą ( łatwiej Ci opisać jako nadawcy niż sprzedawca ma się domyślać jak było zapakowane itp. ) a masz obowiązek zwrócić towar a sprzedawca dostał co innego, nikt nie wie czy sam pomyliłeś czy przewoźnik zamienił etykiety 😞 poczekaj na rozstrzygnięcie reklamacji, bo prawnie wymusisz na sprzedawcy zwrot kasy ale w dalszym ciągu będziesz dłużny towar i sprzedawca może dochodzić sądownie zwrotu co narazi Cię niepotrzebnie na koszty 😞

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub
przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

Paint_Box
#12 Orędownik#

@Afra609Nie daj się zastraszyć wpisem osoby powyżej, absolutnie nic Ci nie grozi. W zaistniałej sytuacji sprzedawca, zgodnie z przepisami, musi Ci oddać pieniądze, żadne sądy Ci niegroźne. Nie musisz też czekać na rozpatrzenie reklamacji, sprzedawca musi oddać pieniądze w chwili otrzymania dowodu odesłania rzeczy.

oznacz moderatorów

ChainSaw
#8 Zapaleniec#

Chyba ściemniasz ,jak sprzedawca ma rozpatrzyć reklamację jak towaru nie otrzymał ? Poza tym jaki jest dowód że został odesłany przedmiot właśnie ten co został zakupiony i w jakim stanie ?

oznacz moderatorów

Paint_Box
#12 Orędownik#

@ChainSawNie znasz się i nie rozumiesz przepisów. To nie jest reklamacja. Przy odstąpieniu od umowy trzeba mieć dowód odesłania rzeczy. Przepisy nie wymagają żadnego innego dowodu. Wszystko masz powyżej w stanowisku UOKiK. Wiem, że takie przepisy Ci się nie podobają, ale to niczego nie zmienia.

oznacz moderatorów

ChainSaw
#8 Zapaleniec#

Niestety ostatnio rozmawiałem na ten temat z Inspektorem Handlowym ,twierdził że nie można odebrać sprzedającemu prawa do wglądu odesłanej rzeczy ,dlatego kupujący nie może odesłać towaru przesyłką pobraniową ,gdyż te prawo do obejrzenia towaru będzie sprzedającemu odebrane, No ale na to wychodzi że przepisy są sprzeczne.

oznacz moderatorów

Paint_Box
#12 Orędownik#

@ChainSawZgodnie z art. 32 ustawy konsumenckiej przy odstąpieniu od umowy, można. Wystarczy przesłać potwierdzenie odesłania rzeczy.

Nie można podważać zapisów ustaw.

oznacz moderatorów

ZibiK30
#18 Luminarz#

@Afra609 Wysyłający składa reklamacje jeśli nie dotarła do adresata, chyba, ze ktoś był zleceniodawcą tej wysyłki, to wysyłający musi udowodnić, potwierdzić jej wysłanie i reklamacje składa zleceniodawca wysyłki.

Opinia na Allegro może być śmieszna ciekawa lub druzgocąca


Link do pomocy Allegro Kliknij i napisz

oznacz moderatorów

Afra609
#7 Wielbiciel#

Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Wygląda na to że dla świętego spokoju zgłoszę reklamację do Inposta. 

oznacz moderatorów

Paint_Box
#12 Orędownik#

@Afra609Możesz to zrobić, ale pamiętaj, że zgodnie z przepisami sprzedawca już teraz musi Ci oddać pieniądze. Czas rozpatrzenia reklamacji i jej wynik nie mają wpływu na obowiązek zwrotu wpłaty.

oznacz moderatorów