anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Zapytania o zwrot opłat za anulowanie oferty

MAMY ROZWIĄZANIE!
ABBREE
#7 Wielbiciel#

Witam, najpierw chcę wiedzieć, że jest minimalna opłata za złożenie oferty, ale jeśli chcę zamknąć ofertę, lub oferta została już zamknięta. Jak mogę otrzymać zwrot pieniędzy lub jaki procent zwrotu jest zwracany?
Czy oferta jest opłacalna? Złożyłem ofertę, ale wiele osób obejrzało, ale nikt jej nie kupił?
Po trzecie, jak złożyć ofertę posiadania wielu zapasów zamiast jednego?
Po czwarte, po złożeniu oferty jest promocja na funkcję. Czy jest to bezpłatne tylko przez 10 dni, ale opłata zostanie naliczona automatycznie po ponad 10 dniach?

Hello, first, I want to know that there is a minimum fee for making an offer, but if I want to close the offer, or the offer has already been closed. How can I get a refund, or what percentage of the refund is refunded?
Also, is the offer cost-effective? I made an offer but many people watched, but no one bought it?
Third, how to make an offer to have multiple inventories instead of one inventory?
Fourth, there is a promotion for feature when an offer is made. Is this only free for 10 days, but will be automatically charged after more than 10 days?

oznacz moderatorów
1 ODPOWIEDŹ 1
mdrogeria
#21 Demiurg#

1.i 2. opłata / jeśli występuje / za wystawinie oferty nie podlega zwrotowi .

3, jeśli masz do sprzedaży więcej niż 1 szt. ilość wpisujesz w odpowiednią kratkę .

4. pierwsze 10 dni jest bezpłatne , opłata będzie naliczana za kolejne cylke 10-cio dniowe .

oznacz moderatorów