anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Wystawianie faktury po prawie 3 miesiącach

dawal50
#14 Krzewiciel#

Napisał do mnie klient który zrobił u mnie zakup w kwietniu. W mailu "sprzedałeś" widnieją dane osoby prywatnej, a w mailu "nowa wpłata" widnieje nazwa firmy bez nip. Nie było w zamówieniu prośby o fakturę. Minęły prawie 3 miesiące i klient zgłasza się do tego zamówienia jako firma i prosi o fakturę.

Dodam że nie mam kasy fiskalnej, jestem na ryczałcie i jestem zwolniony z VAT.

Czy powinienem wystawić fakturę bez vat po 3 miesiącach od zakupu? Czy to zgodne z prawem? Pytam Was, bo pierwszy raz mam taką sytuację. Sprzedaję produkty cyfrowe i do tej pory odkąd weszło JPK_FA nikt nie chciał ode mnie faktury, dlatego czuję się teraz jak we mgle.

Mam od dawna program e-mikrofirma ale nigdy nie musiałem wystawiać w nim JPK_FA, bo nikt nie chciał faktury. Problem w tym, że jeśli ustawię datę księgowania kwietniową, datę wystawienia 18 lipca, to w płatność nie mogę ustawić terminu płatności wcześniej niż dzisiaj. Co z tym fantem zrobić?

oznacz moderatorów
21 ODPOWIEDZI 21

grubcio2987
#11 Animator#

a miałeś w aukcji zaznaczoną opcje że nie wystawiasz faktury??

oznacz moderatorów

grubcio2987
#11 Animator#

,,Zasadą ogólną zapisaną w art. 106i ustawy o VAT jest to, że fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji.,,

 

,,W niektórych przypadkach faktura wystawiona może być później. Obowiązujące zasady mówią, że fakturę należy wystawić w terminie nie dłuższym niż:

  • do 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
  • do 60. dnia od dnia wydania towaru – w przypadku dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
  • do 90. dnia od dnia wykonania czynności w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
  • do 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
  • z upływem terminu płatności – w przypadku, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług stanowiących import usług.,,
oznacz moderatorów