anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Ale jaja - Wyrób medyczny - sprzedawca ma płacić za błędy allegro !

RED
#21 Demiurg#

Widzieliście to?

Allegro wymusza zgodę na handel określonymi produktami,

jeżeli sprzedawca podpisze cyrograf, że będzie płacił za błędy allegro

cyt:

Jednocześnie w imieniu Firmy, oświadczam, że w razie zakwestionowania ww. działań
reklamowych będących przedmiotem niniejszego oświadczenia zobowiązuje się do
naprawienia wszelkiej szkody, która wynikałaby z tego tytułu dla Allegro Sp. z o.o.

 

inaczej nie będzie mógł handlować na portalu

 

https://allegro.pl/pomoc/dla-sprzedajacych/przedmioty-zakazane-i-dopuszczone-warunkowo/jak-sprzedawa...

 

https://assets.allegrostatic.com/popart-attachments/att-1db0cb1d-b0ed-4ddf-b369-e29ec8ef95ec

 

Miejscowość, data
Dane Firmy:
NIP:
Login(y) na Allegro:
Oświadczenie
Ja ……………………………………………… niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w
imieniu firmy ………………………………………………… (dalej: Firma), którą reprezentuje
zatwierdzam, w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach
medycznych, wszystkie działania reklamowe podejmowane przez Allegro Sp. z o.o. (dalej
:Spółka) w ramach Serwisu Allegro (dalej: Serwis) przez okres korzystania z przez Firmę z
usług Spółki świadczonych w ramach Serwisu oraz w ramach stałych akcji promocyjnych
organizowanych przez Spółkę dla produktów oznaczonych parametrem „wyrób medyczny –
TAK”, poniższe :
I. Działania i narzędzia używane w ramach Allegro Advertising w
modelu managed-service, oferowane za pośrednictwem
Advertising Business Partners, w tym cross-mediowe projekty
specjalne uwzględniające kampanie w innych mediach i
platformach
II. Działania marketingowe Allegro.pl prowadzone wwynikach
Google oraz na serwisach zrzeszonych w ramach sieci
reklamowej Google
III. Programy specjalne m.in. – Alleobniżka, Strefa Okazji
Oraz działania, w formacie self-service tj:
I. Działania i narzędzia używane w ramach Allegro Advertising w
modelu self-service z poziomu panelu Allegro Ads i AdsExpress
na powierzchni Allegro.pl oraz poza nią
II. Oferty Promowane oraz wyróżnienia
III. Programy lojalnościowe m.in. – Monety, Kupony
IV. Oznaczenia Strefy okazji takie jak:
● Stałe m.in. – Okazja, Smart! Okazja, Nowość, Hit i Rabat ilościowy
● Cykliczne(powtarzane co jakiś czas) m.in. – Smart! okazje tygodnia czy Allegro Days
● Sezonowe(udostępniane w określonym okresie) m.in. – Wyprzedaż zimowa, Black
Week lub Smart Week
V. Działania prowadzone w ramach kampanii Allegro:
● Reklamy w ramach akcji Trade Plan Allegro w ramach kalendarza wydarzeń (np.
Allegro Days, Dzień Kobiet)
Jednocześnie w imieniu Firmy, oświadczam, że w razie zakwestionowania ww. działań
reklamowych będących przedmiotem niniejszego oświadczenia zobowiązuje się do
naprawienia wszelkiej szkody, która wynikałaby z tego tytułu dla Allegro Sp. z o.o.
Korzystanie z poszczególnych usług reklamowych odbywać się będzie na zasadach
wskazanych w ww. regulaminach i regulaminach stałych akcji promocyjnych. Niniejsze
oświadczenie stanowi zatwierdzenie reklamy wyrobu, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
Podpis
……………………………

 

 

wyjaśnijcie mi to

wyrobem medycznym jest np: apteczka samochodowa

oznacz moderatorów
7 ODPOWIEDZI 7

az1rael
#21 Demiurg#

Dyrektywa 90/385 po raz pierwszy przyjęła definicję wyrobu medycznego. W zmodyfikowanym brzmieniu (przez dyrektywę 2007/47) jest ona następująca. ""Wyrób medyczny" oznacza jakiekolwiek narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

-

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia choroby,

-

diagnozowania, monitorowania, leczenia lub kompensacji skutków urazu lub upośledzenia,

-

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

-

regulacji poczęć,

oznacz moderatorów

RED
#21 Demiurg#

TYlko dlaczego sprzedawcy mają naprawiać/wyrównywać/płacić za szkody z działania np: smarta

jeżeli sprzedają w/w wyroby medyczne?

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@RED ale apteki są wyłączone ze smarta, a jak kombinują żeby go mieć i łamią prawo to czemu allegro ma za to odpowiadać, każda firma medyczna powinna znać ustawy 🙂

________
Κώστας
oznacz moderatorów

az1rael
#21 Demiurg#

@RED @kostas11 przecież z tego pseudo dokumentu wynika że stażysta ci to może podpisać a potem się go zwolni i nie powiem jaką moc prawną będzie miał wtedy ten świstek bo odpowiada osoba co już nie pracuje

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@az1rael fajnie jak by to tak wyglądało w praktyce, ale za działania pracownika odpowiada właściciel 😄

________
Κώστας
oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@RED @az1rael nie sprzedawca ma płacić za błędy allegro, tylko allegro się zabezpiecza jak sprzedawca nie dostosuje ofert do nowej ustawy, a kara jest do 2 mln pewnie tu będzie nałożona na portal który publikuje oferty 🙂

https://www.termedia.pl/mz/Konczy-sie-okres-przejsciowy-dla-reklamy-wyrobow-medycznych-co-dalej-,521...

Przypominamy zatem, jakie są ogólne zasady promowania wyrobów medycznych:
– Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy.
– Nie można przypisać wyrobowi funkcji i właściwości, których nie posiada, ani w żaden sposób wprowadzać odbiorcy w błąd.
– W reklamie kierowanej do publicznej wiadomości nie może występować osoba wykonująca zawód medyczny lub sugerująca wykonywanie takiego zawodu (np. aktor w kitlu).
– Reklama nie może zachęcać dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub nakłaniać rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia reklamowanych wyrobów.
– Reklama kierowana do publicznej wiadomości nie może dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.
– Każda reklama wyrobu medycznego musi zawierać określone przepisami informacje o wyrobie, jak również tzw. ostrzeżenie dla użytkownika.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

RED
#21 Demiurg#

świat nie jest taki prosty i piękny

ja to widzę tak:

@kostas11 allegro ma katalog produktów i oficjalne opisy ofert które można lub inaczej należy użyć tworząc swoją aukcję i chce karać za błędy w ich treści

do tego sprzedawca nie ma wpływu jak i gdzie ta oferta się pojawi,

z jakim hasłem reklamowym, ze smartem czy innym działaniem opisanym wyżej

 

Gdy za takie działania ktoś ukarze allegro to sobie zwróci koszta zmuszając wystawców do płacenia kasy

 

prosty przykład zamiast wyrobów medycznych - np: alkohole

allegro wyświetli reklamę przed godziną 22 lub dzieciom i kto by opłacał koszta przegranych procesów?

jak znam życie tego typu cyrografy pojawią się także dla innych ofert - może by sprzedawcy składali się (refundowali) na kary, które nakłada uokik?

np: za brak rzeczywistego czasu dostawy, podwójne nazwy produktów, błędy w katalogach produktu czy też brak innych klauzul i informacji wymaganych przepisami

 

przecież jeden mechanizm refundowania już działa - nazywa się allegro protect - teraz sprzedawca jest zmuszony bezprawnie zwracać środki ale jak podpisze podobny jak w/w cyrograf - to bezprawie zniknie

oznacz moderatorów