anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Prowizja Strefa okazji Allegro Black Weeks 2023

GasparPL
#8 Zapaleniec#

Czy do ofert zgłoszonych do kampanii Black Weeks 2023 pobierana jest opłata dzienna o której mówi regulamin Strefy Okazji za oznaczenie? W regulaminie kampanii jest informacja o dodatkowych opłatach według regulaminu strefy okazji, tam jest informacja o opłacie dziennej ale nie ma wyszczególnionego oznaczenia "black weeks".

Z góry dziękuję za informację. @w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  

oznacz moderatorów
2 ODPOWIEDZI 2

la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@GasparPL nie, nie pobieramy opłaty dziennej, ale pobieramy dodatkową prowizję od sprzedaży Towaru naliczaną zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt. 3 regulaminu Strefy Okazji (czyli 60% wartości prowizji podstawowej).

Zgodnie z regulaminem:
"Za przystąpienie do Kampanii Spółka pobierze jednorazową opłatę w wysokości:

a. 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku zgłoszenia do Kampanii do 20.000 Ofert,

b. 299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku zgłoszenia do Kampanii od 20.001 do 50.000 Ofert, a dodatkowo w przypadku gdy Partner zgłosi więcej niż 50.000 Ofert, Spółka pobierze 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto za każdą, kolejną zgłoszoną Ofertę do Kampanii (powyżej 50.000 zgłoszonych Ofert).

Opłaty, o których mowa powyżej naliczone zostaną w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Kampanii na Konto Partnera w Allegro.

W trakcie trwania Kampanii, dla Ofert zakwalifikowanych do Kampanii, Spółka pobierze także dodatkową prowizję od sprzedaży Towaru na zasadach wskazanych w załączniku nr 1 pkt. 3 regulaminu Strefy Okazji:

"Dodatkowa prowizja od sprzedaży Towaru w Ofercie objętej Programem Strefy Okazji , jest naliczana każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji, niezależnie od opłat przewidzianych w Allegro i wynosi 60 % stawki prowizji od sprzedaży Towaru".

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów

GasparPL
#8 Zapaleniec#

@la_nika Dziękuję za informację.

oznacz moderatorów