anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Wykorzystywanie moich zdjęć przez innego allegrowicza

elektronika-tm
#8 Zapaleniec#

Zgłosiliśmy do allegro że inny użytkownik wykorzystuje nasze zdjęcia w swoich aukcjach. Jakież było nasze zdziwienie gdy dział bezpieczeństwa odpowiedział że nie mają podstaw do usunięcia oferty ponieważ nie stwierdzili że zdjęcia są naszego autorstwa. Podesłaliśmy im zdjęcia w oryginale, oraz po przeróbce programem graficznym, i co ? Po zbadaniu swoimi narzędziami nie stwierdzili że to nasza własność... Ręce opadają...

oznacz moderatorów
3 ODPOWIEDZI 3

kostas11
#21 Demiurg#

@elektronika-tm to już nie Twoje zdjęcia 🙂 czytałeś regulamin ?

5.5.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala Spółce na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Spółkę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Spółka jest uprawniona do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Spółce zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Spółkę oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Spółki oraz podmiotów, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Spółkę zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Spółkę oraz podmioty, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

katarzynab1712
#15 Entuzjasta#

no to już wiesz, zdjęcia zajumane regulaminowo

oznacz moderatorów

kolekcjoner608
#21 Demiurg#

Teraz można podzielić sprzedawców na dwie grupy . W jednej są ci co się napracują robiąc zdjęcia ,opisy i wprowadzając je do katalogu a w drugie grupie ci co tylko czekają aż ktoś wszystko przygotuje i tylko się pod to podepną . Jak można było do tego dopuścić -nie wiem.

oznacz moderatorów