anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Nakaz zapłaty za nie moje konto?

Client:77364201
#7 Wielbiciel#

Witam serdecznie,

@ko_alka@mr_oma@la_nika@nat_not@_HolaOla_ 

Sprawa toczy się od dłuższego czasu i nie ukrywam, że po odbijaniu się jak od ściany od kontakt allegro oraz firmy windykacyjnej poszukam podpowiedzi tutaj- na jakiej podstawie weryfikowane są dane? Już śpieszę z próbą opisania tej dziwnej sytuacji:

Jestem stałym użytkownikiem serwisu Allegro, w 99% przypadków jako klient- kupujący. Posiadam stałą subskrypcję Allegro Smart oraz długą listę zakupów. Konto mam powiązane e-mailowo z adresem, na który od jakiegoś czasu zaczęły przychodzić wezwania do zapłaty za nierozliczone transakcje za konto XXXXXXXXXXX (nie wiem, czy mogę udostępniać, jednak nazwa w 100% pokrywa się z nazwą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej). Po szybkim zebraniu zębów z podłogi odpalam allegro i szukam zaległości na koncie- BRAK! Idę dalej- wylogowuje się z konta i próbuję wejść poprzez wskazany w pozwach LOGIN- klikam ,,nie pamiętam hasła" : a tam kolejne zdziwienie i okazja do zbierania zębów z podłogi albo wypicia szybkiej melisy na uspokojenie- ani podany nr telefonu ani adres e-mail powiązany z kontem nigdy nie należał do mnie! Ale OK, biorę sprawę na klatę i próbuję skontaktować się z pomocą allegro czy mogą wskazać za co powstały podane należności i czy faktycznie wskazane konto jest powiązane ze mną (może coś kiedyś faktycznie źle kliknąłem)- tutaj pierwsze duże zdziwienie  i rozgoryczenie jak traktuje się stałego klienta- ,,brak takiej możliwości, Jeżeli Pani dane osobowe zostały wykorzystane przez inną osobę proszę niezwłocznie zgłosić sprawę organom ścigania.
Proszę poinformować funkcjonariuszy, że na pisemny wniosek nasza firma udostępni wszelkie posiadane przez nas dane na temat sprawy."

Po wymianie e-mailowej z allegro oraz firmą która zaczęła mnie nagle ścigać za zaległości ( o zgrozo skąd wpadli na pomysł aby ścigać inny e-mail niż podany przy rejestracji wyżej wspomnianego konta?) z rozgoryczenia olałem sprawę, jednak aktualnie sprawa wróciła jak bumerang- postępowanie upominawcze. Sprawa nie tyczy się wielkich pieniędzy (w sumie około 800 pln) jednak czuje olbrzymią niesprawiedliwość, że nie mogę poznać chociaż faktu czy to faktycznie moje należności...

 

Czy ktoś już miał kiedyś taką sytuację? Jest to dla mnie bardzo dziwna sytuacja i chciałbym poznać Wasze historie oraz jak z tym walczyć, ewentualnie co powiedzieć na policji???

oznacz moderatorów
8 ODPOWIEDZI 8

mr_oma
Była Moderatorka
Była Moderatorka

@Client:77364201, widzę, że w tej sprawie prowadzisz z nami korespondencję mejlową. Zachęcam Cię do jej kontynuowania. 

   Maja
   Moderatorka


   _____________
   Daj znać, co myślisz o Allegro Gadane i wypełnij ankietę! 🙂
oznacz moderatorów

Client:77364201
#7 Wielbiciel#

@mr_oma zgadza się, jednak ta korespondencja nic nie daje...

oznacz moderatorów

AdvisorBooks
#11 Animator#

Skoro sprawa jest skierowana do sądu to do pozwu, nawet w upominawczym, powód powinien dołączyć wszystkie dokumenty związane z roszczeniem, które powinny przyjść razem z nakazem zapłaty. Jeśli takich nie ma (to możliwe) to złóż sprzeciw, w którym wniesiesz o odrzucenie roszczeń w całości z powodu tego, że są nieudowodnione - to na Allegro (i każdym innym powodzie) spoczywa obowiązek wykazania dowodami (dokumenty, zeznania świadków) że to, czego od Ciebie żądają jest zasadne, w prostych słowach - że to Ty narobiłeś długów lub za nie odpowiadasz. Co więcej - jednostronnie wystawiane przez powoda dokumenty (np wyciąg rozliczeń z konta allegro) powinny być uznane przez Sąd za niewystarczające (ale musisz się na to samemu powołać) bo są to dokumenty prywatne, które stanowią jedynie dowód na to, że osoba/podmiot je wystawiający złożył oświadczenie takiej treści, jaka wynika z dokumentu - słowem jeśli allegro do pozwu dało wyciąg ze rozliczeń tego konta i jest to jedyny dowód to jest to jedynie dowód na to, że allegro wystawiło dokument, z którego wynika że jesteś im winiem tyle i tyle, A NIE JEST TO DOWÓD NA TO, ŻE JESTEŚ IM COKOLWIEK WINIEN. Jeśli nie dołączyli do pozwu takich dowodów to sąd, po Twoim sprzeciwie, powinien pozew odrzucić. Pamiętaj także o tym aby w sprzeciwie pro forma powołać się na prekluzję dowodową - najpewniej allegro jest reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika i w takiej sytuacji nie będzie on mógł dołączyć dowodów do sprawy później niż na etapie składania pozwu. Pewnie pełnomocnik allegro będzie próbował i musisz tego pilnować bo inaczej sąd może dopuścić dokumenty, dlatego bardzo ważne abyś napisał o tym już na etapie składania sprzeciwu i za każdym razem, gdy allegro będzie chciało dołączyć nowe dowodu pisał, że to niedopuszczalne z powodu tejże prekluzji. Pamiętaj też o terminach! Masz je na pouczeniu, które otrzymałeś z pozwem, jeśli termin już minął to jedyną opcją jest wniesienie o jego przywrócenie ale jest to trudne do uzyskania. 

oznacz moderatorów

marcin_krecik
#7 Wielbiciel#

Ja się długo zastanawiałem czy powinienem Panu odpisywać, i jednak nie dałem rady nie. Otóz od pierwszego zdania już mija się Pan z prawdą. Art. 505 32 k.p.c wyraźnie wskazuję że do pozwu w postepowaniu upominawczym nie dołącza się dowodów, a jedynie je wskazuje. Więc powód nie tylko nie powinien tego robić, ale wręcz nie może. Dalej mówi Pan sprzeciwie i wnioskowaniu o odrzuceniu roszczeń z uwagi na to, że są nieudowodnione, wskazuje Pan również, że to nie na pozwanym a na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Otóż, nie drogi Panie, ponieważ Sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z urzędu (to jest bez potrzeby złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty), jeśli został wniesiony pozew zawierający żądanie zasądzenia roszczenia pieniężnego spełniającego wszystkie wymagania formalne (art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) zbadał treść wniosku i uznał, że przepisy art. 499 par.1 pkt 1-3 nie mają zastosowania, uznaje roszczenie za zasadne. Więc teraz należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, a ten spełniać musi wymogi formalne określone choćby w art. 503 par. 1 k.p.c. 

Pismo zawierające sprzeciw powinno: określać zakres zaskarżenia nakazu zapłaty (czy zaskarża się w całości czy w części); przedstawiać zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy tj. zarzuty formalne ( np. art. 25 § 2, art. 202, art. 2021 , 1105 § 1, 1165 § 1 KPC, żądania związane w obowiązkiem złożenia kaucji); wskazać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na poparcie swoich twierdzeń. Określenie zakresu zaskarżenia wyznacza granice, w jakich sprawa będzie później rozpatrywana po skierowaniu jej do zwykłego postępowania procesowego albo innego właściwego postępowania odrębnego.
 
Piszę Pan o odrzuceniu pozwu, tyle że na tym etapie walczy Pan o uchylenie nakazu zapłaty i skierowanie sprawy do zwykłego postępowania. Powołuje się Pan na prekluzję dowodową, każe ją Pan podnosić, podczas gdy po noweli z 2019 roku Sąd stosuje ją obligatoryjnie, dlatego tak ważny jest wymóg powołania w treści sprzeciwu wszystkich twierdzeń i wniosków pozostaje w ścisłym związku z regulacją zawartą w art. 503 § 1  3 KPC, która dąży do koncentracji materiału dowodowego prezentowanego przez strony, wynikającego z nałożonego na strony obowiązku wspierania postępowania. Zgodnie z treścią art. 503  § 1 zd. 3 KPC sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Tego nie trzeba podnosić w Sądzie co chwilę, wynika to z przepisów k.p.c. czyli wykładni orzekania. 
 
Niestety prekluzja nie działa tak pięknie jak Pan to przedstawia,  Sąd Apelacyjny w Lublinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (I ACa 844/13), zgodnie z którym przepis art. 50532 § ł k.p.c. nie zawiera żadnych sankcji, w szczególności sankcji w postaci prekluzji dla powoływania dowodów w (...). Po przekazaniu sprawy do rozpoznania sądowi właściwemu dopuszczalne i skuteczne jest powołanie przez powoda dowodów niezgłoszonych w pozwie. Ale to oczywiście orzecznictwo, chociaż istnieją po noweli 2019, gdyż ta ustawa uchyliła przepisy art. 207 par. 6 i 217 par. 2 i k k.p.c. i wprowadziła art. 205 12 który mówi o przytaczaniu dowodów i twierdzeń przez stronę. Ale to długi wątek. 
 
Podnosi Pan też najpewniej allegro jest reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika i w takiej sytuacji nie będzie on mógł dołączyć dowodów do sprawy później niż na etapie składania pozwu - a ten zapis odnosi się do tylko i wyłącznie do spraw orzekanych w trybie gospodarczym, wprowadzonym do k.p.c. właśnie w 2019 roku.  W przytoczonej sprawie brak jest informacji które pozwalałby stwierdzić w jakim trybie pozew został złożony i co ważne kiedy. 
oznacz moderatorów

Client:77364201
#7 Wielbiciel#

@mr_oma 

Dzień dobry,

Jeśli konto XXXX nie należy do Pana i zostało założone z wykorzystaniem Pana danych, to abyśmy mogli anulować windykację długu konieczne jest przesłanie potwierdzenia zgłoszenia sprawy wykorzystania danych w Serwisie Allegro na policji. Proszę poprosić funkcjonariusza, aby login konta XXXX był wspomniany w potwierdzeniu. Skan lub zdjęcie potwierdzenia zgłoszenia proszę przesłać w odpowiedzi na tą wiadomość bez tworzenia nowego zgłoszenia.

Pozdrawiam
//XXX
Dział Bezpieczeństwa

Zespół Allegro

 

JAKAŚ KPINA...dalej nie mogę się doprosić o jakiekolwiek informację...odpisują automaty na te wiadomości????

oznacz moderatorów

AlleStino4
#1 Nowicjusz#

Mnie ścigają za długi SP ZOO i żądają zapłaty choć spółka ogłosiła upadłość  nie respektują polskiego prawa spółki i blokują drugą spółkę która z pierwszą spółką która ma zadłużenie nie ma nic wspólnego 

oznacz moderatorów

Client:77364201
#7 Wielbiciel#

@ko_alka@mr_oma@la_nika@nat_not@_HolaOla_  

 

OK udało mi się uzyskać informację jednak o zgrozo- nie potrafię odszukać tych pozycji w archiwum allegro- możecie jakoś pomóc w tej materii?

10710161833 , 10710126984

 

Z góry dzięki za pomoc!

oznacz moderatorów

la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@Client:77364201 przykro mi, ale tych ofert nie ma w archiwum. Bardzo proszę poczekaj na naszą odpowiedź w sprawie nr 17566580. Tę kwestię można wyjaśniać tylko bezpośrednio z Działem bezpieczeństwa. 

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów