anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Sprzedający straszy mnie sądem za to, że wystawiłem negatywny komentarz.

ZIelonyKojot
#8 Zapaleniec#

W zamian za wystawienie negatywnego komentarza, sprzedawca straszy mnie sądem. Czy to praktyka zgodna z prawem ?


"


WEZWANIE DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH
(usunięcie negatywnego komentarza)

Zgodnie z dyspozycją art. 24 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego żądam zaniechania kreowania nieprawdziwych i szkalujących moje dobre imię sformułowań oraz niezwłocznego usunięcia skutkow naruszenia moich dobr osobistych poprzez usunięcie negatywnego komentarza zamieszczonego przez Pana w dniu 29.04.2020 r. opublikowanym na stronie Allegro.pl
Naruszenie godności osobistej innej osoby w jakikolwiek sposob, a więc rownież za pośrednictwem Internetu, jest naruszeniem dobr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego.
Mając na względzie specyfikę działalności prowadzonej przy użyciu sieci Internet, gdzie podstawową determinantą w podjęciu decyzji o zawarciu umowy jest opinia wyrażana przez kupujących, wskazuję, że na skutek negatywnych oraz nieuzasadnionych wpisow zamieszczonych na stronie Allegro.pl firma [edcyja] narażona jest na utratę dobrego imienia, czci i godności jako rzetelny oraz uczciwy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od wielu lat, a także na szkody majątkowe poprzez generowanie straty w obrotach handlowych. Zależność pomiędzy ilością sprzedawanych produktow oraz rodzajem otrzymywanych komentarzy lub opinii jest bezsprzeczna.
Do wyrażania opinii o produktach służy zakładka oceń produkt a nie komentarz do transakcji. Sprzedawca nie jest producentem sprzedawanego przedmiotu aby obarczać go niespełnionym oczekiwaniami w kwestii cech produktu. Wszelkie zarzuty przedstawione przez Pana w treści komentarza są cechami produktu ktore wyraźnie przedstawione są w treści aukcji. Bezzasadny jest także zarzut o braku jakiegokolwiek przewodu HDMI ktory zgodnie z treścią aukcji nie jest częścią zestawu gdyż zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia producent nie dołącza go do zestawu.
Ponadto, bezzasadne obniżanie oceny poprzez wystawienie jednej gwiazdki zarowno w odniesieniu do czasu wysyłki jaki kosztu dostawy jest zwykłą złośliwością z Pana strony a nie realną oceną transakcji ktora nie ma nic wspolnego z rzeczywistością. Termin nadania przesyłki nastąpił zgodnie z deklaracją przedstawioną w treści oferty a więc w terminie 24 godzin roboczych a jej koszt nie był w żaden sposob ukryty czy też zatajony aby oceniać go na jedną gwiazdkę, tym bardziej gdzie przesyłka była nadana na warunkach szczegolnych z opcją "ostrożnie szkło".
Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczne usunięcie skutkow naruszania dobr osobistych w postaci dobrego imienia i czci, poprzez usunięcie komentarza w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania jednak nie poźniej niż do dnia 04.05.2020. r., pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego z wszelkimi konsekwencjami prawnymi, w tym ponoszenia kosztow sądowych oraz zastępstwa procesowego oraz skutkami odszkodowawczymi i karnymi.
Zwracam dodatkowo uwagę, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
Niniejsze wezwanie jest ostateczne i za takie proszę potraktować także moje stanowisko w tej sprawie.
Brak zadośćuczynienia niniejszemu wezwaniu w terminie, a w szczegolności brak usunięcia wspomnianego wyżej wątku z forum spowoduje już bez dodatkowych wezwań, niezwłoczne skierowanie sprawy do właściwego sądu powszechnego z wszelkimi jej konsekwencjami. "

oznacz moderatorów
149 ODPOWIEDZI 149

LEW433
#21 Demiurg#

@mikeza Nie znam się na miodzie więc nie wiem jak 😛Ktoś co wystawia złą ocenę musi się znać

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@xyz96 Mi sprzedawca powiedział że on tylko sprzedaje a nie produkuje Na działaniu sprzętu się nie zna  i odesłał mnie do producenta Z producentem zero kontaktu Więc towar odeslałem

oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@LEW433 Nie masz pojęcia o zasadach, o przepisach, piszesz głupoty. Dalsza dyskusja z Tobą to strata czasu.

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@xyz96 Pozdrawiam wzajemnie Zdrowia życzę

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@konto zamknięte Juz wcześniej napisałem że nie możemy odnieś się do oceny nie znając dwóch stron ale czytając to co napisał sprzedawca ,ma sens

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

@xyz96, akurat czat jest niedostępny, ale zapytamy jutro, z czystej ciekawości 🙂
bo gdyby tak było jak piszesz, to bez sensu dawaliby ocenę produktu, ale okej 😛

oznacz moderatorów

RED
#21 Demiurg#

To pismo jest jak najbardziej zgodne z prawem

Art. 24. środki ochrony dóbr osobistych


Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

oznacz moderatorów

gpz500
#12 Orędownik#

Chyba nie został jeszcze wspomniany KK:

Na podstawie przepisów Kodeksu karnego (art. 212) sprawca przestępstwa podlega karze (kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności), jeżeli pomawia firmę lub osobę za pośrednictwem środków masowego komunikowania się, do których należy między innymi Internet

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

wzywam was o m(ł)odki 😄 @cloudcloud 🦎 @_HolaOla_ 🤗 @nat_not 😌

 

@White_Dove_, no a jak, on od razu całą firmę (sprzedawcy) ocenia na podstawie produktów innych firm 🙂

oznacz moderatorów

mikeza
#20 Guru#

pomijąc fakt oceniania produktu w komentarzu do transakcji, bo to jeszcze mogę zrozumieć. Nigdy nie zrozumiem złośliwego obniżania gwiazdek z powodu kosztów wysyłki, czy obsługi klienta. A niestety jest to norma, niezadowolenie z zakupionego produktu wylewa się również w postaci maksymalnego obniżania liczby gwiazdek za elementy zupełnie niezależne od produktu i sprzedającego.

I takich działań kupujących nigdy nie będę popierał.

______________________________________
Dobra rada zaczyna się od milczenia
oznacz moderatorów

White_Dove_
#12 Orędownik#

@mikezakupujący ma zły dzień, kurier nie zadzwonił (do mnie nie dzwoni...ale nie wspomnę firmy), do paczkomatu ma daleko albo właśnie zaczął padać deszcz... po przebrnięciu tego wszystkiego okazuje się że w przesyłce brakuje kabelka.... no żesz ku...wa jedziemy po gwiazdkach

oznacz moderatorów

_bluemoon86
#8 Zapaleniec#

Witam. Właśnie też osoba straszy mnie kancelarią prawną za negatywny komentarz. Zamówiłam miód i wg mnie nie jest był on prawdziwi, tylko mieszany. Zgłosiłam do allegro usunięcie mojej oceny, ale w takim razie na co są te negatywne oceny ? ;/ ;/ ;/ 

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

@_bluemoon86, a co na to pszczoły? 😮 <bzz bzz> 🐝

oznacz moderatorów

_bluemoon86
#8 Zapaleniec#

Hah nie wiem co na to pszczoły, ale jak trzeba każdemu sprzedawcy słodzić to dziękuję bardzo 😄 

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@_bluemoon86 No tak jeżeli miód w opisie byl prawdziwy nie sztuczny i ty masz pewność co to tego !!To spoko

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Ja jeszcze nikomu za przekroczenie czasu dostawy w granicach rozsądku i po wyjaśnieniu a teraz w czasie Covid-19  nie obniżyłem oceny i nie mam zamiaru np czekam za paczką od 13 kwietnia i dopiero sprzedający wysłał wczoraj Pisząc do niego odpowiada automat i tak jest

oznacz moderatorów

White_Dove_
#12 Orędownik#

I masz rację... sprzedając miód i tak powinien mieć słodko.

oznacz moderatorów

mikeza
#20 Guru#

nie sztuczny, tylko mieszany. To zakładam jest mix prawdziwego ze sztucznym ? Jak to poznać ?

______________________________________
Dobra rada zaczyna się od milczenia
oznacz moderatorów

White_Dove_
#12 Orędownik#

@mikeza Z tym miodem to wcale nie tak słodko jak nam wyobraźnia podpowiada, jest np.

miód wielokwiatowy

miód spadziowy

tylko pszczoły wiedzą co nanosiły do ula 😛

oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@_bluemoon86 Nie usuwaj oceny. Komentarze na Allegro mają być subiektywną oceną kupującego. Usuwając komentarze negatywne narażasz innych kupujących na problemy transakcyjne.

oznacz moderatorów