anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Allegro uważa, że nadawca nie ma prawa wnieść reklamacji jeśli doszło do odbioru przesyłki

Wyd_Eurograf
#10 Popularyzator#

Zareklamowaliśmy usługę Allegro Paczkomaty (doszło do uszkodzenia zawartości) i Allegro ostrzegło nas, że reklamacja zostanie odrzucona jeśli nie załączymy oświadczenie adresata o zrzeczeniu się praw do reklamacji, bo... adresat odebrał przesyłkę. Okazało się, że chodzi o ich nową interpretację art. 92 prawa pocztowego, który mówi:

"W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1)
nadawcy albo
 
2)
adresatowi - w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi."
 
Czyli klient decyduje, że składa reklamację do nas (a nie do przewoźnika), my ją składamy do Allegro... a Allegro uważa, że nie mamy do tego prawa bez wymagania od adresata zrzeczenia się prawa przez adresata, które nie ma żadnego umocowania w prawie pocztowym. Najlepsze, że jest jeszcze  "OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej", które definiuje co może zawierać reklamacja i jest tam "oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe”. Nie ma za to słowa o jakimś oświadczeniu adresata, bo oczywiście w prawie pocztowym nie ma o nim mowy.
 
Proszę  @w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  o ustosunkowanie, bo nigdy wcześniej nie spotkaliśmy z takim żądaniem składając reklamację, a nie możemy wymagać od adresata dokumentów, które nie mają umocowania w prawie. De facto oznacza to, że nie mamy prawa złożyć reklamacji jako nadawca.
 
 
 
 
oznacz moderatorów
33 ODPOWIEDZI 33

pecela
#16 Inspirator#

UKE niczego nie będzie tłumaczyć, tylko wyda stosowną decyzję, do której Allegro będzie musiało się zastosować (a potem mogą próbować podważyć decyzję w sądzie).

oznacz moderatorów

az1rael
#21 Demiurg#

@Wyd_Eurograf minie z 2 lata zanim do konsultantów dojdzie ta interpretacja UKE przecież oni walą w dyskusjach takie kocopoły że głowa mała. Odrzucisz reklamacje z racji niedostarczenia oświadczenia w terminie to ci ap dosadzą na twój koszt 

oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

Prezes UKE ma dużo wyższe uprawnienia w stosunku do operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych (jako regulator rynku) niż Prezes UOKiK-u. Może on wydawać decyzje, którym operatorzy muszą się podporządkować.

ps. Prezesa UOKiK-u powołuje premier, a Prezesa UKE zaś Sejm (kandydata wskazuje premier). Przed 2020 rokiem kandydata musiał także zatwierdzić Senat, ale  ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 14 maja 2020 zniosła obowiązek akceptacji kandydata przez Senat i skróciła kadencję ówczesnego prezesa (za co Polska została pozwana przed TSUE, z powodu naruszenia niezależności Prezesa UKE).

oznacz moderatorów

az1rael
#21 Demiurg#

@pecela normalni świadomi ludzie wiedzą ale to jest allegro ;D tu nawet regulamin sam ze sobą potrafi stać w sprzeczności że o prawie nie wspomnę

oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

Z UKE nie ma żartów. Jak uznają, że regulamin usługi (w zakresie usług pocztowych) narusza obowiązujące prawo, to dostaną termin na jego dostosowanie. Po jego przekroczeniu urząd nałoży grzywną na spółkę i wyznaczy kolejny termin. Jeżeli zaś znowu firma nie wprowadzi stosownych zmian, to albo nałożona zostanie kolejna grzywna (zazwyczaj na członków zarządu, który muszą ją opłacić z własnych środków), albo regulamin zostanie zmieniony w drodze decyzji administracyjnej (co i tak, nie wyklucza możliwości nałożenia grzywny).

ps. Działalność telekomunikacyjna i pocztowa (łapią się w to usługi kurierskie), to działalność regulowana (tutaj nie ma wolnego rynku). Nie są zaś regulowane usługi przewozowe (świadczone w oparciu o ustawę Prawo przewozowe).

oznacz moderatorów

GaleriaFlash
#10 Popularyzator#

Jestem bardzo ciekaw czy sprawa znalazła swój finał. Wczoraj otrzymałem "prośbę" Allegro o uzupełnienie setek oświadczeń od adresatów, którzy odebrali paczki. Chodzi o reklamacje na opóźnienie w dostawie przesyłki pocztowej. 

Uzasadnienie Allegro, cyt.: "Na wstępie informuję, że reklamację może wnieść właściciel przesyłki. W omawianych przypadkach jest to kupujący -  zgodnie z przepisami prawa pocztowego:

Art.  92.  [Wniesienie reklamacji]

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
1) nadawcy albo,
2) adresatowi - w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi
.”

W związku z tym, że kupujący odebrali przesyłki, stali się właścicielami, dlatego zachęcamy do kontaktu z odbiorcami jako stroną uprawnioną.

Jeśli Państwo jako nadawca chcą wnieść reklamację, będzie to możliwe po uzyskaniu zrzeczenia się roszczeń od adresatów (odbiorców), korzystając z dostępnego wzoru, który dołączam do wiadomości.

Ze względu na to, że obecnie nie są Państwo stroną uprawnioną do wniesienia reklamacji, zgłoszenie pozostawiam bez rozpatrzenia. Wznowienie reklamacji możliwe będzie po przesłaniu niezbędnego oświadczenia lub po skontaktowaniu się z nami uprawnionej strony do wniesienia reklamacji."

oznacz moderatorów

ares_
#14 Krzewiciel#

@GaleriaFlash Ostatnio musiałem takie samo oświadczenie uzyskać od klienta który odebrał przesyłkę która była rozerwana i brakowało zawartości. Reklamacja była składana bezpośrednio do InPost z pominięciem Allegro, kupujący otrzymał od razu od nas nowy produkt którego brakowało a my staraliśmy się o odszkodowanie. InPost bez problemu wypłacił odszkodowanie po przesłaniu oświadczenia. 

To nie jest wymóg samego Allegro tylko InPostu.

oznacz moderatorów

GaleriaFlash
#10 Popularyzator#

Nasze reklamacje dotyczyły usługi "Allegro Kurier Pocztex". Składaliśmy odrębnie reklamacje bezpośrednio do Poczty Polskiej na usługę "Kurier Pocztex" i tu uzyskaliśmy odszkodowanie bez wymogu dostarczania oświadczenia Adresata. Natomiast przy próbie złożenia reklamacji na usługę "Allegro Kurier Pocztex" pracownik Allegro poinformował nas, że takie oświadczenie jest wymagane i nie mamy prawa do wniesienia reklamacji. 

oznacz moderatorów

GaleriaFlash
#10 Popularyzator#

Złożyłem kilka dni temu zbiorczą reklamację na opóźnienie w dostawie setek przesyłek "Allegro Kurier Pocztex". Każda z przesyłek została odebrana przez Adresata. Otrzymałem odpowiedź, w której Allegro informuje mnie że jako nadawca nie mam prawa wnieść reklamacji ponieważ właścicielem paczek są Adresaci którzy je odebrali. Aby mieć możliwość wniesienia reklamacji według pracowników Allegro powinienem przesłać do uzupełnienia każdemu z Adresatów oświadczenie o zrzeczeniu się praw dochodzenia roszczeń. Następnie Adresat ma je wydrukować, podpisać i odesłać do mnie (nie określono w jakiej formie, skanu czy oryginału pocztą).

Jest to oczywiście nierealne. 

Do tej pory nie wymagano takich dokumentów a reklamacje zostały uznawane. Wydawało mi się, że odpowiedź była wynikiem złego szkolenia konkretnego pracownika Allegro. Okazuje się, że w podobnych sprawach inni pracownicy Allegro udzielają tych samych odpowiedzi. Wygląda na to, że Allegro próbuje systemowo rozwiązać problem masowych reklamacji utrudniając proces ich złożenia. 

Allegro przy tym powołuje się na przepisy prawa pocztowego, które według nas błędnie interpretuje:

"“Art. 92. [Wniesienie reklamacji]

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
1) nadawcy albo,
2) adresatowi - w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.”

W związku z tym, że kupujący odebrali przesyłki, stali się właścicielami, dlatego zachęcamy do kontaktu z odbiorcami jako stroną uprawnioną."

W naszej ocenie prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy i nie nadkłada żadnych dodatkowych obowiązków w postacie uzyskania oświadczenia od Adresata o zrzeczeniu się roszczeń. 

Czy ktoś spotkał się z podobną sprawą i udało mu się uzyskać odszkodowanie za opóźnienie bez przedkładania oświadczenia adresata o zrzeczniu się praw?

 

 

oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@GaleriaFlash prawidłowy przepis podało Wam Allegro. Jeśli chodzi oczywiście o składanie reklamacji do operatora/przewoźnika. Nadawca dysponuje zarządem nad przesyłką, w tym możliwością składania reklamacji do momentu doręczenia paczki. Po doręczeniu zarząd nad przesyłką, w tym możliwością składania reklamacji przechodzi na adresata.

Teraz tylko jedno zasadnicze pytanie, wysyłacie poprzez WzA bez umowy z przewoźnikiem? To nie reklamujecie do przewoźnika nienależnego wykonania doręczenia, bo Wy w ogóle nie jesteście nadawcą! Nadawcą jest Allegro, w rozumieniu ustawy prawo pocztowe. I to powtarzajcie im do znudzenia w korespondencji. Do podparcia tego faktu użyjcie art. 2.9 poniżej zalinkowanego regulaminu świadczenia usługi Allegro Dostawa.

Reklamujcie usługę Allegro Dostawa do Allegro, na podstawie Regulaminu Allegro, konkretniej załącznika nr 16 - artykuł nr 6
Załącznik nr 16 - Regulamin Allegro - Allegro.pl

Wobec Was za realizację usługi Allegro Dostawa odpowiada Allegro. Więc jeśli Allegro jako nadawca potrzebuje zrzeczenia się przez adresata praw, to Allegro musi wystąpić do adresata o ten świstek, a Wam ma udzielić odpowiedzi na reklamację usługi Allegro Dostawa w ciągu 30 dni.  😎

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

@GaleriaFlash 
Złóż reklamację bezpośrednio do PP z dołączonym pełnomocnictwem. Poczta nie żąda takich dokumentów, jak zrzeczenie się odbiorcy prawa do reklamacji.

oznacz moderatorów

RED
#21 Demiurg#

allegro zawsze interpretuje przepisy na swoją korzyść

 

oznacz moderatorów

GaleriaFlash
#10 Popularyzator#

W identycznej sytuacji Allegro wstępnie broniło się przed przyjęciem reklamacji podając te same argumenty, które tu przytoczyłeś. Finalnie jednak reklamacje przyjęli i rozpatrzyli. Napisałem do nich jedynie, cyt.: 

"Dzień dobry,
błędnie interpretuje Pan prawo pocztowe, które przytacza.

Proszę zauważyć, że między 1 a 2 punktem zastosowano spójnik "albo". Oznacza to, że prawo przysługuje nadawcy a także dodatkowo Adresatrowi po spełnieniu określonych przesłanek - czyli doręczniu paczki. Prawo pocztowe w żadnym miejscu nie wskazuje na brak możliwości wniesienia reklamacji przez nadawcę nawet po dostarczeniu przesyłki na jego adres. Nie nakłada w takim przypadku także obowiązku na nadawcę.

Proszę o przyjęcie reklamacji a w razie odmowy przyjęcia jej przez przewoźnika - Pocztę Polską proszę o kopię tej odmowy."

oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

Akurat te oświadczenia adresata, to wymysł Allegro. Poczta czegoś takiego, nigdy nie żądała.

oznacz moderatorów