anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Blokada wszystkich kont sprzedawcy

jolantab
#9 Pomysłodawca#

Dzisiaj allegro zablokowało mi wszystkie moje konta sprzedażowe.

Powod: wystawiona JEDNA negatywna ocena transakcji.

Ocena poprzedzona dyskusją, w której allegro przyznało mi rację.

Dokonało wypłaty Allegro Protect, bez obciążania mnie.

Złożyłam wniosek o usunięcie tej oceny (narusza ona regulamin).

Bez skutku.

No i bach. Bez ostrzeżenia, czy prośby o wyjasnienie WSZYSTKIE moje konta zablokowane. 

Oczywiście zgłosiłam prośbę o odblokowanie przez formularz. Niestety bez skutku. (35976674)

Co mogę jeszcze zrobić,  poza wytoczeniem Powództwa Sądowego?

Dodam, że na Allegro sprzedaje kilka lat. I pierwszy raz taka sytuacja  @w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  

Moderatorzy - to taki nowy standard?

 

 

oznacz moderatorów
17 ODPOWIEDZI 17

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@jolantab Cześć. Zgodnie z ostatnią wiadomością w korespondencji: "Powodem nałożenia ograniczeń na konta była sankcja na koncie powiązanym [login tego konta]. Z tego też wynika decyzja odmowna w zakresie zgody na przywrócenie aktywności pozostałych kont". 

Na Allegro nie można dokonywać transakcji między kontami powiązanymi. Dodatkowo masz tam zaległość na saldzie. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, to kontynuuj korespondencję mejlową (35976674) z Działem Bezpieczeństwa, ponieważ tylko w ten sposób Twoje konto może zostać odblokowane. 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

Fajnie, jakbyś chociaż zapoznała się z tematem.

Nie zostały dokonane transakcje pomiędzy kontami powiązanymi.

Na jednym koncie została nałożona blokada ze względu na TEN jeden komentarz negatywny, a pozostałe konta zostały zablokowane, bo ... na to pierwsze konto została nałożona blokada.

Pytanie brzmi - dlaczego przez JEDNĄ negatywną ocenę transakcji, zostały zablokowane wszystkie moje konta.

I to bez ostrzeżenia, bez prośby o wyjaśnienie.

Czy taki jest standard?

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@jolantab Już wielokrotnie otrzymałaś odpowiedź na to pytanie w korespondencji. Ograniczenia zostały nałożone na podstawie art. 2.12 i 8.7 Regulaminu (który zaakceptowałaś). Jako sprzedająca nie przestrzegasz zasad na Allegro (tak jak przytoczyłam wcześniej: transakcje na kontach powiązanych, nieuregulowane saldo). Odblokowanie konta jest możliwe wyłącznie za zgodą Serwisu. 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

W korespondencji, na którą się powołujesz - jako JEDYNY powód blokady pierwszego konta jest spadek jakości sprzedaży, który jest spowodowany JEDNYM komentarzem negatywnym. 

A blokada wszystkich pozostałych kont została uzasadniona .... blokadą pierwszego konta.

Więc po raz kolejny pytam:

Czy opinia JEDNEGO klienta (negatywna ocena) może być powodem blokady całej sprzedaży na allegro? Sprzedaży prowadzonej od lat?

I to bez ostrzeżenia, czy prośby o wyjaśnienie?

Co do zaległości na koncie - konto, które zostało zablokowane jako pierwsze NIE posiada jakiejkolwiek zaległości. A pozostałe konta - mają zaległość 1 - dniową.

Ale to nie ta zaległość jedno-dniowa jest podana jako przyczyna zablokowania CAŁEJ sprzedaży.

Przyczyna podana w korespondencji 35976674 to:

"Sprzedaż została zatrzymana z uwagi na spadek oceny jakości sprzedaży poniżej poziomu Neutralnego na podstawie art 10.7 Regulaminu. Wpływ na tą sytuację miała negatywna ocena. Proszę o kontakt z klientem - być może będzie on skłonny do jej usunięcia."

Dlaczego podajesz mi inny powód tej blokady: transakcje na kontach powiązanych, nieuregulowane saldo? O jakich transakcjach powiązanych na zablokowanych przez was kontach piszesz? Nie ma takich transakcji. 

Rozumiem, że powód zablokowania moich kont przez allegro jest tak absurdalny, iż teraz na siłę próbujesz znaleźć jakikolwiek inny powód?

Możesz wyjaśnić?

 

 

 

 

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@jolantab Żeby odblokować swoje konto musisz wyjaśnić wszystkie te kwestie, a zrobisz to wyłącznie w korespondencji mejlowej o numerze 35976674. 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

Wiesz, od wczoraj próbuję wyjaśnić "te kwestie"

Jak widzisz - bez rezultatu.

Dlatego pytam tutaj na forum gadane, o podstawach takiego działania, czy są one standardem?

Jakie kroki poza pozwem - można jeszcze uczynić,

Bo jak dla mnie - absurdem jest że jeden użytkownik allegro (kupujący) może wykluczyć moją firmę z tego rynku sprzedaży.

Więc ponawiam do Ciebie pytanie:

Czy jeden komentarz negatywny może być powodem dla allegro zablokowaniem całej sprzedaży. Bez wcześniejszego ostrzeżenia i prośby o wyjaśnienie.

 

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@jolantab Jeden komentarz negatywny może być powodem, jeśli obniży jakość sprzedaży do poziomu poniżej neutralnego (wyniki w Jakości są przeliczane codziennie i dotyczą ostatnich 30 dni). 

W punkcie 10.7. jest zapis:

Sprzedający jest zobowiązany do utrzymywania jakości sprzedaży odpowiadającej co najmniej ogólnemu poziomowi “Neutralny” [...]. Spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu “Jakość mojej sprzedaży”) do wartości “Wymagający poprawy” lub “Nieakceptowalny” może skutkować w szczególności podjęciem przez Spółkę działań, o których mowa w art. 8.4 Regulaminu.

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

No i właśnie.

Po pierwsze: "może skutkować" - a nie "spowoduje"

i dalej

art. 8.4 Reg

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Spółka może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Allegro. 

W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

(...)

Spółka może:

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

----------------------------

Więc ponawiam pytanie:

DLACZEGO MOJE WSZYSTKIE KONTA ZOSTAŁY ZABLOKOWANE?

Skoro zgodnie z Regulaminem, zawieszenie czy blokada konta może nastąpić dopiero w przypadku dalszego naruszania regulaminu, po udzieleniu użytkownikowi najpierw UPOMNIENIA, a potem OSTRZEŻENIA.

Dodam jeszcze wypowiedz waszego Rzecznika, sprzed kilku lat:

" Działania wobec nierzetelnych sprzedawców, poza wyjątkowymi sytuacjami, są stopniowane. Najpierw prosimy o wyjaśnienia (...) Dopiero potem blokujemy sprzedaż, a na końcu całkowicie ograniczamy funkcjonalność konta, czasowo lub ostateczne – tłumaczy Paweł Klimiuk.

 

Dlaczego w moim przypadku - WSZYSTKIE MOJE KONTA ZOSTAŁY ZABLOKOWANE, Z POMINIĘCIEM TYCH ZAPISÓW?

oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

A co do punktów regulaminu, które wskazałaś:

-----------

8.7

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

-----------

Zwróciłam się z prośbą o możliwość korzystania z innych kont (gdzie jakość sprzedaży jest bardzo wysoka). Dokładnie tak, jak ten punkt regulaminu pozwala.

Odpowiedź - nie, bo "Powodem nałożenia ograniczeń na konta była sankcja na koncie powiązanym XXX. Z tego też wynika decyzja odmowna w zakresie zgody na przywrócenie aktywności pozostałych kont."

Czyli przepis ten jest martwy. Bo skoro po zablokowaniu konta - mogę prosić o możliwość korzystania z innego konta - to odpowiedź: "nie, nie możesz - bo masz zablokowane jedno konto" - to kiedy można skorzystać z tego przepisu?

oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

Proszę o wskazanie - jak skorzystać z tego zapisu 

8.7

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

Zapis ten mówi, że po zablokowaniu jednego konta - użytkownik może korzystać z innych kont za zgodą spółki.

Jak taką zgodę uzyskać - skoro odpowiedź brzmi: "nie, bo zablokowaliśmy ci jedno konto". A przecież właśnie dlatego - proszę o zgodę na pozostałych kontach, jak mi zablokowaliście jedno konto. @w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_   @w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@jolantab Zgodnie z przytoczonym przez Ciebie fragmentem: 

W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako: [...]

9. spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu “Jakość mojej sprzedaży”) do wartości “Wymagający poprawy” lub “Nieakceptowalny” [...]

Spółka może:

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Spółka może również czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro albo zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika

Decyzja o zablokowanym koncie została podjęta przez Dział Bezpieczeństwa Transakcji i nikt nie musiał się z Tobą kontaktować, żeby Cię o tym uprzedzać. Działania są zgodne z naszymi procedurami. Złamałaś zasady Regulaminu i dlatego na Twoje konta została nałożona blokada. 

Druga kwestia: 

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

Taka zgoda jest warunkowana najczęściej koniecznością wyjaśnienia przyczyn blokady na wszystkich kontach powiązanych. 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

Napisz mi więc proszę - w jaki sposób taką zgodę uzyskać. 

oznacz moderatorów

jolantab
#9 Pomysłodawca#

CYTUJĘ:

Druga kwestia: 

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

Taka zgoda jest warunkowana najczęściej koniecznością wyjaśnienia przyczyn blokady na wszystkich kontach powiązanych. 

---------------------------

Przyczyna blokady na pierwszym koncie jest WYJASNIONA - JEDNA ocena negatywna transakcji.

Dlaczego więc nie ma zgody na sprzedaż na pozostałych kontach?

Skoro, jak sama napisałaś, zgoda ta jest warunkowana wyjaśnieniem przyczyny blokady na pierwszym koncie?

@w_kiwi@ko_alka@la_nika@nat_not@_HolaOla_ 

 

oznacz moderatorów

maxr01
#17 Koryfeusz#

Bzdury tutaj wypisujecie. Tak jak w moim przypadku. Zamiast przyznać się do popełnionych błędów (Allegro złamało obowiązujące przepisy prawa i swój regulamin)  - szukacie "haków " na sprzedawców. Zbyt dużo jest ostatnio zgłoszeń w związku z blokadami kont - może ktoś z Allegro przyjrze się temu tematowi. Są nowi pracownicy w Allegro? - bo na to wygląda. Są nieprzeszkoleni, nie znają regulaminu Allegro, a co najważniejsze - obowiązującego prawa. 

Wydają "pochopne" decyzje, niezgodne z obowiązującym prawem.

Co gorsze - żaden inny pracownik serwisu nie zakwestionuje tych działań - pójdą "w zaparte" i nigdy nie przyznają się do błędu.

--------------------------------------------------------------------------------
Rozumiem, że są ludzie, którzy za 20 gr. będą gnać pchłę przez 20km, lecz nie potrafię ich zrozumieć.
oznacz moderatorów

eightbitclone2
#13 Ambasador#

Dział bezpieczeństwa Allegro to pewnie pracownicy którzy zostali wyrzuceni z podobnego  działu w Paypal jakiś czas temu. Działał on na takiej samej zasadzie jak prawdopodobnie działa dział bezpieczeństwa w Allegro...

eightbitclone2_0-1694877259767.png

 

oznacz moderatorów

Halfrunt
#18 Luminarz#

A co się działo z PayPal, przeszedł jakieś zmiany? Bo jak zacząłem korzystać z niego 10 lat temu to szybko zaprzestałem i zdziwiony jestem że nadal istnieje, bo w Polsce się nie przyjął. 

oznacz moderatorów

ewelisia232
#8 Zapaleniec#

i niech pan to zrobi bo zadurzo w piurka urosli 11 lat miałam konto jakas nawiedzona baba na zapachy zarządała zwrotu kasy przeste jch wynalaski to my popadamy 

oznacz moderatorów