anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Wypowiedzenie Umowy z Allegro, co z pieniędzmi na koncie ?

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Wypowiedzenie Umowy z Allegro, co z pieniędzmi na koncie ? Ktoś wie gdzie w Regulaminie można coś na ten temat znaleźć ?

oznacz moderatorów
18 ODPOWIEDZI 18

biosorcerer
#15 Entuzjasta#

@w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  Dziewczyny, jest pomoc potrzebna 😉

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@skomaa zweryfikuj konto i wypłać 😞 zamykasz konto na allegro a kasa jest na Payu lub Przelewy24 tak czy tak operatorzy muszą potwierdzić czy to Twoje konto 😄

________
Κώστας
oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Na Przelewy24 jestem zweryfikowana. PayU nie chcę reweryfikować przez Allegro/ nie chcę przesyłać przez Allegro skanu dowodu osobistego. Wolę już rozwiązać umowę z Allegro. Dlatego potrzebuję pomocy w kwestii co się stanie z moimi ośmioma stówami 🙂

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@skomaa napisz do PayU oni chyba wysyłają na maila specjalny link do przesłania skanów, pamiętaj że możesz a nawet musisz pozakrywać niepotrzebne dane jak np. radzi Przelewy24 a to z regulaminu Przelew24

2021-03-29_15h27_57.png

________
Κώστας
oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Rozmawiałam z PayU, weryfikują tylko za pośrednictwem Alllegro

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Było to już opisywane ty na forum, allegro musi się z Tobą rozliczyć. Nie było napisane że wcześniej musisz aktywować konto.

oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Kiepsko jednak, nic nie daje weryfikacja w Przelewy24. Otrzymałam taka wiadomosć:  "PayU jest operatorem nadrzędnym, co oznacza że nawet gdy wypłaty z salda przelewy24 będą aktywne, ale wypłaty z salda PayU nie będą aktywne, to wypłata środków z salda Prelewy24 również nie będzie możliwa. Dodatkowo w przypadku braku dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie operator PayU może wypowiedzieć umowę na danym koncie Allegro, co będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży na koncie (konto będzie mogło być przeznaczone jedynie do zakupów)" To normalnie mi się w głowie nie mieści, nie będę mogła wypłacić z Przelewy24 pomimo tego, ze jestem, tam zweryfikowana....dlatego,że nie nie jestem zweryfikowana w PayU. Ktoś coś z tego rozumie ? 

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Jak wypowiesz umowę to bez weryfikacji muszą się z Tobą rozliczyć, nie mogą trzymać twojej kasy.

oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Chciałabym mieć co do tego pewność, może jest to gdzieś w Regulaminie zapisane, ale trudno się doszukać.

oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Taka odpowiedź otrzymałam z Allegro, kwestia ta nie nie jest ujęta w Regulaminie wiec nie wiadomo co będzie z pieniędzmi po rozwiązaniu umowy. Najpierw mam złożyć wypowiedzenie, a dopiero późnij dowiem się czy odzyskam moje pieniądze. To jest jakieś kuriozum i **piiip**yzm. Cytuję: "  Dziękuję za wiadomość.

Nie mamy takiego punktu w regulaminie, który mówi o jednorazowej wypłacie środków.

Nie mogę też skontaktować się z operatorem w tej sprawie przed złożeniem przez Pani wypowiedzenia na koncie.

Najpierw powinna Pani złożyć takie wypowiedzenie, abym mógł dopytać operatora o zgodę na zlecenie takiej jednorazowej wypłaty środków.

Może Pani w każdym momencie wypowiedzieć umowę Serwisowi na stronie:"

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@skomaa to spróbuj inaczej nie zamykając konta allegro a wypowiedz umowę Allegro Finanse i podaj w wypowiedzeniu na jaki rachunek mają Ci oddać kasę  🙂

Rezygnacja z Usługi Allegro Finance

8.1. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Allegro Finance kontakt@allegrofinance.pl lub na piśmie na adres Allegro Finance sp. z o.o., Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań.

https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/7c

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Pozostaje pytanie czy wypłacą pieniądze jak nie jestem zweryfikowana w PayU ?

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@skomaa jak chcesz kombinować to sprawdź, innego wyjścia nie masz, rejestrując się na allegro zgodziłeś się na zapisy w regulaminie i weryfikację więc rób co chcesz, szkoda już ciągnąć ten post 😞

________
Κώστας
oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Problem w tym, że nie mogę doszukać się zapisów w Regulaminie, które by 1. uprawniały Allegro do żądania ode mnie skanu dowodu osobistego i przeprowadzania weryfikacji 2. jest to tak skonstruowane , że to ja przez Allegro składam wniosek o weryfikację, a zgodnie z Ustawą to Operator powinien zwrócić się do mnie z wnioskiem o weryfikację. Wszystko jest tak ustawione, że ani Allegro ani Operator nie zwracają się o weryfikację tylko Ja wiec jak w przyszłości by było coś nie tak..to sama sobie bym była winna bo poprosiłam by mnie zweryfikowali. Nadal tez nie otrzymałam od Allegro odpowiedzi na pytanie czy otrzymam moje pieniądze po rozwiązaniu umowy.

oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#
To jest w Regulaminie: ARTYKUŁ 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna

2.1. Operator płatności dokonuje analizy ryzyka obsługi płatności, w zakresie niezbędnym do zapobiegania nadużyciom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi, prowadzeniem schematu płatniczego lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju nadużyć przez właściwe organy, w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi PayU. Operator płatności odmawia obsługi danej płatności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.

2.2. Operator płatności może zastosować blokadę Usługi PayU, na rzecz Użytkownika, która może polegać na: a) Wstrzymywaniu Wypłat na zasadach opisanych w artykule 5.9 Regulaminu lub b) odmowie wykonywania transakcji w ramach Usługi PayU na zasadach opisanych w artykule 2.3 Regulaminu lub c) blokadzie narzędzia rozliczeniowego na zasadach opisanych w artykule 5.18 - 5.23 Regulaminu - w przypadku blokady jego Konta lub podjęcia działań, o których mowa w artykułach 2.12 lub 8.2 Regulaminu Allegro.

2.3. Operator płatności wstrzymuje wypłaty lub odmawia wykonywania transakcji w ramach Usługi PayU w następujących przypadkach:

a. zmiany uprzednio ustalonych podczas weryfikacji danych Użytkownika – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,

b. braku możliwości przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych Użytkownika, wynikającej z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,

c. podania przez Użytkownika nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego – do czasu sprostowania tych danych przez Użytkownika,

d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu, skutkujących koniecznością dokonania blokady narzędzia rozliczeniowego – na czas trwania ograniczeń wynikających z tego zawiadomienia lub decyzji,

e. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku Operator płatności zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF lub innych uprawnionych organów władzy publicznej,

f. w sytuacji gdy sam Operator płatności poweźmie na podstawie posiadanych danych oraz przeprowadzonej analizy ryzyka w oparciu o narzędzie monitoringowe, uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji – na czas niezbędny do ich wyjaśnienia.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest przejść́ identyfikację, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwana dalej „Identyfikacją Użytkownika”. Ponadto powinien zasilić́ rachunek bankowy wskazany przez Operatora płatności kwotą 1,01 zł z rachunku bankowego Użytkownika, o którym mowa w artykule 5.1 Regulaminu. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez Operatora płatności na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została wpłacona lub jest doliczana do kwoty pierwszej wypłaty, o której mowa w artykule 5. W wyjątkowych przypadkach Operator płatności może udostępnić Użytkownikowi rachunek bankowy do dokonania zasilenia w innej walucie niż polski złoty i określić inną kwotę zasilenia niż wskazana powyżej. W takiej sytuacji kwota zasilenia jest zwracana Użytkownikowi na jego wyraźne żądanie złożone w sposób określony w artykule 7.2 Regulaminu. Operator płatności może również̇ przeprowadzić́ Identyfikację Użytkownika na podstawie innej procedury przewidzianej w przepisach prawa. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się̨ odpowiednio w przypadku zmiany przez Użytkownika rachunku bankowego, o którym mowa w artykule 5.2.

2.5. Świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego poprzedzone jest w każdym przypadku przeprowadzeniem przez Operatora płatności weryfikacji Sprzedającego. Weryfikacja Sprzedającego obejmować może:

a. weryfikację uproszczoną, która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedających, którzy zamierzają dokonywać na Allegro wyłącznie okazjonalnej sprzedaży („Weryfikacja Uproszczona”). Weryfikacja Uproszczona obejmuje przeprowadzenie przez Operatora płatności weryfikacji w oparciu o pozyskane przez Operatora płatności od Spółki podstawowe dane Sprzedającego oraz przelew weryfikacyjny, o którym mowa w art. 2.4. Regulaminu.

b. weryfikację pełną („Weryfikacja Pełna”), która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedającego innego niż określony w pkt a. powyżej, a także Sprzedającego, który, z uwagi na charakter działalności Sprzedającego oraz wyniki przeprowadzonej przez Operatora oceny ryzyka, musi zostać poddany Weryfikacji Pełnej zgodnie z wymogami obowiązującymi Operatora płatności na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja Pełna przeprowadzana jest przez Operatora płatności w oparciu o:

i. informacje wskazane w pkt. a. powyżej,

ii. informacje i dokumenty pozyskane od Sprzedającego, niezbędne do weryfikacji Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi Operatora płatności procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2.6. W przypadkach określonych w Regulaminie, w celu umożliwienia dalszego korzystania z Usługi PayU Sprzedającemu, który uprzednio zweryfikowany został jedynie w ramach Weryfikacji Uproszczonej, może zostać przeprowadzona weryfikacja uzupełniająca („Weryfikacja Uzupełniająca”). Weryfikacja uzupełniająca przeprowadzana jest przez Operatora płatności w oparciu o informacje i dokumenty określone w artykule 2.5 lit. b pkt ii Regulaminu. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania Weryfikacji Uzupełniającej, do czasu jej pomyślnego wykonania, Sprzedający nie może zlecić wypłaty z narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez Operatora płatności dla Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego lub rachunek prowadzony dla Sprzedającego w innej instytucji płatniczej.

2.7. Operator płatności może przeprowadzić dodatkową weryfikację Sprzedającego („Weryfikacja Dodatkowa”), w stosunku do którego przeprowadzono Weryfikację Pełną lub Weryfikację Uzupełniającą lub Weryfikację Uproszoną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z obowiązującymi Operatora płatności procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w związku z okolicznościami towarzyszącymi świadczeniu usług płatniczych lub potrzebą aktualizacji uprzednio zgromadzonych danych.

ARTYKUŁ 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH
oznacz moderatorów

la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@skomaa poproszę Cię o cierpliwość, widzę, że prowadzisz korespondencję z nami na ten temat, otrzymasz odpowiedź na zadane pytanie w sprawie o numerze 32481086.

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów

_HolaOla_
Moderatorka
Moderatorka

@skomaa przepraszam, że musiałaś czekać na moją odpowiedź, ale wracam z informacjami. 
Twoje konto jest w trakcie ponownej weryfikacji danych firmowych, a w tej zakładce jest widoczny komunikat o konieczności weryfikacji danych. Wniosek o reweryfikację został utworzony 23.01.2023, a tego samego dnia wypełniłaś nawet dane w nim do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Jak informujemy m.in. w tym artykule co pewien czas operatorzy płatności – PayU, Przelewy24 i Allegro Finance mają prawny obowiązek przeprowadzania ponownej weryfikacji danych firmy. Weryfikacja przebiega na podstawie wspomnianego już tutaj załącznika 7A do regulaminu (art. 2)

   Ola
   Moderatorka

_____________
Jeżeli czyjaś odpowiedź rozwiązała Twój problem, wybierz To jest rozwiązanie! 🙂
oznacz moderatorów

skomaa
#9 Pomysłodawca#

Dzień dobry, 

Nie wiem kto utworzył wniosek weryfikacyjny - nie ja. Nie wpisywałam żadnych danych i nie tworzyłam wniosku weryfikacyjnego. W dniu wczorajszym 06.04.2023r zrobiłam przelew weryfikacyjny /przelew tradycyjny - i to wszystko. 06.04.2023r otrzymałam e-maila od Przelewy24 , że przelew został odrzucony. Przed chwilą rozmawiałam z konsultantką Allegro i otrzymałam informację, że nie jest odrzucony, że jest w trakcie weryfikacji. W Przelewy24 zostałam zweryfikowana w styczniu 2023r bez pośrednictwa Allegro/bezpośrednio w Przelewy 24. Operatorzy nie mają obowiązku przeprowadzania weryfikacji,  maja taka możliwość. Na chwilę obecną żaden z Operatorów nie zwrócił się do mnie w sprawie weryfikacji. Jedynie Allergo wymusza bym to ja złożyła wniosek, że chce by ktoś tam mnie zweryfikował. PayU też wysłało do mnie e-maila, ze nie przeprowadzają weryfikacji, gdyż nie mają wniosku ODE MNIE. Który przepis wskazanej Ustawy mówi o tym, że ja mam się zwracać do Operatorów z wnioskiem by przeprowadzili weryfikację moich danych ?

oznacz moderatorów