anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Średnia ocen - zagadka matematyczna

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  czy ta strona - https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/moje-oceny - pokazuje prawidłowo średnie ocen z ostatnich 12 m-cy?

Zrzut ekranu_2-4-2024_91817_allegro.pl.jpeg

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów
20 ODPOWIEDZI 20

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT Tak, obliczenia są na podstawie ocen, które otrzymałeś od klientów. Pod uwagę nie są brane oceny usunięte i wykluczone (a obecnie masz 3 usunięte i 12 wykluczonych ocen). 

 

 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka czyli jeśli (w zaokrągleniu) te 2 składowe mają średnią 4.9, to ogólna średnia ocen jako całości też wynosi w zaokrągleniu 4.9, prawda? Przynajmniej wg wszystkich osób w naszej firmie. 🙂

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

kolekcjoner608
#21 Demiurg#

Ty podajesz wyliczenia logiczne a tu jest brany pod uwagę regulamin a nie rozsądek.

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT W tym artykule znajdziesz informację ze wzorem, jak to jest liczone: https://help.allegro.com/sell/pl/a/zestawienie-ocen-sprzedazy-oAd1MRw9KTa 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka ok, to teraz mamy trudniejsze pytanie, skoro potwierdziła Pani, że dane na tej stronie są prawidłowe i nasza średnia ocen wg niej, mieści się gdzieś w zakresie 4.85-4.9, to dlaczego przy próbie dodania monet do ofert, widzimy taki komunikat:

Zrzut ekranu_2-4-2024_103610_allegro.pl.jpeg

Wg nas 4.9 (4.85 w najgorszym przypadku), to powyżej 4.8. 😎 I uprzedzając uwagi, do programu monetowego liczy się średnia za 12 miesięcy.

Taką samą sytuację mamy na koncie "tvsat_prepaid".

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT Średnia Twoich ocen to 97,7%

Wzór: Procent poleceń = (liczba unikalnych ocen Polecam z ostatnich 12 miesięcy / (liczba unikalnych ocen Polecam z ostatnich 12 miesięcy + liczba unikalnych Nie polecam z ostatnich 12 miesięcy)) x 100 

Twoje dane do równania:
* Unikalne oceny Polecam: 345
* Unikalne oceny Nie polecam: 8
 
X = (345 / (345 + 8)) * 100
X ≈ 97.7
 
 
Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka przeczytała Pani co jest na obrazku? Zaznaczyliśmy ten istotny fragment czerwoną obwódką. Chodzi o oceny punktowe/gwiazdkowe do programu monetowego i o to pytamy. Nie o "polecam" i "nie polecam". Wg strony Allegro ze średnią ocen , której wiarygodność Pani potwierdziła, mamy ją na poziomie 4.9 (w zaokrągleniu), jednocześnie Allegro nie pozwala nam dodać monet, bo rzekomo nasza średnia ocen jest poniżej 4.8. Prosimy o odniesienie się do tego.

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@w_kiwi @ko_alka @la_nika @nat_not @_HolaOla_  dowiemy się w końcu, dlaczego pomimo średniej ocen 4.9 nie możemy dołożyć monet do ofert od miłych Pań?

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT Konsultuję to z odpowiednim zespołem i kiedy otrzymam odpowiedź, to wrócę tutaj 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka może ułatwimy Wam rozkminkę tego. W Regulaminie Programu Monetowego są dwie zasady kwalifikacji ofert, do 2 różnych tak naprawdę programów. W jednym warunkiem jest średnia ocen minimum 4,8 z 12 miesięcy, w drugim średnia ocen minimum 4,8 z 30 dni. Pierwsza odnosi się do włączenia monet w zakładce "Monety" z czego chcemy skorzystać, druga do włączenia monet na zasadzie odrębnej umowy. 

Ktoś pewnie odpowiedzialny za automatyczną blokadę w zakładce "Monety" nie doczytał odpowiednio regulaminu i nałożył warunek średniej 4.8 za 30 dni, zamiast 12 miesięcy.

Poniżej wklejamy Regulamin Programu Monetowego dla sprzedawców, ze strony Regulamin Programu Monetowego - Allegro.pl dla ułatwienia oznaczyliśmy różnymi kolorami oba rodzaje programów i zasady kwalifikacji do nich:

§ 6. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających


1. Sprzedający, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w ust. 3 poniżej, będzie mógł skorzystać z odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia jego ofert ikoną Monety, zwanej dalej „indywidualnym wyróżnieniem monetowym”.

2. Indywidualne wyróżnienie monetowe polega na umieszczeniu ikony Monety w treści Ofert wyłącznie z opcją Kup Teraz, wybranych przez Sprzedającego na czas ich trwania lub do dnia rezygnacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem postanowień w punkcie 6 poniżej.

3. Aby wziąć udział w tej części Programu, Sprzedający musi spełnić łącznie następujące warunki:

a. posiadać zarejestrowane Konto Firma w Allegro;

b. zaakceptować niniejszy Regulamin;

c. otrzymać za ostatnie 30 dni co najmniej 5 graficznych ocen sprzedaży, na poziomie minimum 5;

d. uzyskać w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnią wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,800 punktów;


4. W celu uruchomienia usługi indywidualnego wyróżnienia monetowego, Sprzedający powinien skorzystać z przycisku „Dodaj Monety do Ofert” dostępnego w ustawieniach Konta w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Sekcja Narzędzia do promocji > MONETY i określić Oferty oraz liczbę Monet, które chce przyporządkować do każdej z nich, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 poniżej.

5. Indywidualne wyróżnienie monetowe następuje z chwilą skorzystania przez Sprzedającego z przycisku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Ustala się następujące limity w ramach indywidualnego wyróżnienia monetowego dla danej Oferty:

a. dla Sprzedających niekorzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 25% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 20;

b. dla Sprzedających korzystających z Usługi Super Sprzedawca - wartość Monet nie może być większa niż 50% wartości ceny Towaru, przy czym maksymalna liczba Monet nie może być wyższa niż 100.

7. Zasady płatności za uczestnictwo w Programie w części dedykowanej Sprzedającym określone zostały w Załączniku nr 4 części IV punkt A do Regulaminu Allegro.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w części VII załącznika nr 4 do Regulaminu Allegro przyznany Sprzedającemu rabat transakcyjny zostanie powiększony o wartość odpowiadającą wysokości opłaty z tytułu indywidualnego wyróżnienia monetowego, jeśli została ona obliczona w odniesieniu do Ofert, za które rabat ten został przyznany. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których umieszczenie ikony Monety w treści Ofert Sprzedającego nastąpiło w związku ze skorzystaniem z odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia monetowego przez Partnera.

9. Sprzedający, który zawarł odrębną umowę ze Spółką, której przedmiotem jest promocja Towarów w ramach Allegro, będzie mógł skorzystać z odpłatnej usługi polegającej na umieszczeniu indywidualnego wyróżnienia monetowego swoich Ofert widocznego dla Kupujących w Koszyku. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, polega na przypisaniu Monety do danej Oferty Sprzedającego widocznej w ramach Koszyka i poinformowanie Kupującego o możliwości przyznania dodatkowych Monet od danego Sprzedającego, pod warunkiem zakupu kolejnego Towaru, w ramach innej Oferty tego Sprzedającego. Warunkiem otrzymania Monet przez Kupujących jest dokonanie zakupu Towarów, o których mowa powyżej w tym samym czasie, w ramach jednego procesu zakupowego.

10. Odrębna umowa, o której mowa w ust. 9 powyżej, może być zawarta po spełnieniu przez Sprzedającego warunków, o których mowa w pkt 11 i 12 poniżej. Umieszczenie Indywidualnego wyróżnienie ikoną Monety w ramach Koszyka, dotyczyć może wyłącznie wybranych przez Sprzedającego Ofert z opcją Kup Teraz, a wyróżnienie tych Ofert następować będzie na czas określony w umowie

11. W celu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 9 powyżej, Sprzedający w chwili wysłania zgłoszenia powinien spełniać następujące kryteria łącznie:

a) minimalna średnia ocena 4,8 z ostatnich 30 dni,

b) posiadać zarejestrowane Konto Firma w Allegro, które jest aktywne;

c) uzyskać w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnią wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,800 punktów;

d) posiadać wystawionych przynajmniej 10 aktywnych Ofert


12. W celu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 9 powyżej Sprzedający zobowiązany jest wysłać do Spółki zgłoszenie, w ramach którego określa:

• login i adres e-mail przypisany do Konta,

• liczbę Monet jaką może otrzymać Kupujący, wraz ze wskazaniem liczby Ofert w ramach, których może je otrzymać wraz z sumaryczną wartością minimalną Transakcji

• zakładany budżet maksymalny przeznaczony na usługę, o której mowa w ust. 9 powyżej wraz z proponowanym terminem jej świadczenia.

Zgłoszenie należy wysłać na adres: monety@allegro.pl.

My chcemy skorzystać z zakładki monety, czyli "niebieskiej części" i zgodnie z warunkami kwalifikacji określonymi art. 6.3 programu monetowego prosimy o udostępnienie tego poprzez zmianę reguł blokady w zakładce "Monety" na zgodne z regulaminem.

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka i jak przebiegają konsultacje?

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka powracamy z pytaniem o postęp konsultacji.

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT Przepraszam Cię, że tyle to trwa, ale niestety nie jestem w stanie tego przyspieszyć. Pamiętam o tej sprawie i o Tobie, wrócę tutaj z odpowiedzią 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

@AGD-RTV-IT Jeszcze raz przepraszam, że tyle to trwało. W poniedziałek wdrożymy zmiany regulaminowe i promowanie ofert monetami będzie możliwe dla sprzedających, którzy mają przynajmniej neutralny poziom w Jakości sprzedaży

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka czyli zamiast poprawić obecny błąd, to sprzedawcy mają poczekać na wdrożenie nowych zasad? Ciekawe podejście osób odpowiedzialnych za stronę Allegro. 🙃

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka mamy poniedziałek i zmiany regulaminu programu monetowego wg Pani zapowiedzi brak. Warunki na stronie programu monetowego dalej są niezgodne z regulaminem tegoż programu. Dla przypomnienia:

§ 6. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze Sprzedających

 1. Sprzedający, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w ust. 3 poniżej, będzie mógł skorzystać z odpłatnej usługi indywidualnego wyróżnienia jego ofert ikoną Monety, zwanej dalej „indywidualnym wyróżnieniem monetowym”.

 2. Indywidualne wyróżnienie monetowe polega na umieszczeniu ikony Monety w treści Ofert wyłącznie z opcją Kup Teraz, wybranych przez Sprzedającego na czas ich trwania lub do dnia rezygnacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem postanowień w punkcie 6 poniżej.

 3. Aby wziąć udział w tej części Programu, Sprzedający musi spełnić łącznie następujące warunki:

  a. posiadać zarejestrowane Konto Firma w Allegro;

  b. zaakceptować niniejszy Regulamin;

  c. otrzymać za ostatnie 30 dni co najmniej 5 graficznych ocen sprzedaży, na poziomie minimum 5;

  d. uzyskać w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnią wartości wszystkich graficznych ocen sprzedaży, po zaokrągleniu do trzeciego miejsca po przecinku, na poziomie minimum: 4,800 punktów;

Prosimy o udostępnienie możliwości skorzystania z programu, zgodnie z aktualnym regulaminem!

Pozdrawiamy
Dział Sprzedaży
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

AGD-RTV-IT
#12 Orędownik#

@ko_alka Szanowna Pani, w ciągu dnia ktoś dopisał w regulaminie monetowym nowe zasady, jak widać jednak, po "zjedzonych" spacjach robił to w bardzo dużym pośpiechu:

Zrzut ekranu_15-4-2024_20365_allegro.pl.jpeg

Ale w samym programie monetowym jak były nieprawidłowe zasady kwalifikacji, tak dalej one zostały:

Zrzut ekranu_15-4-2024_203631_allegro.pl.jpeg

Sprawia to wrażenie, że albo Allegro kompletnie nie panuje nad własnym portalem, albo na kompletny brak komunikacji między poszczególnymi działami. Żenada.

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT

Pozdrawiamy
PHU MAR-SAT
oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Naprawianie błędów prze wprowadzanie nowych zasad, ale nie pisowni.🤔 Czyli ktoś rano wstaje i mówi wprowadzamy nowe zasady, czy jest tam ktoś za to odpowiedzialny, czy robicie to w formie "testu".☹️

oznacz moderatorów

ko_alka
Moderatorka
Moderatorka

Dziękuję @AGD-RTV-IT za sygnały. Na bieżąco przekazuję je do odpowiedniego zespołu i wiemy o tych problemach. Technologia pracuje nad rozwiązaniem. 

Ola
Moderatorka

  _____________
  Wypełnij ankietę i daj znać, co myślisz o Allegro Gadane! 🙂
oznacz moderatorów